• این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • (021) 22864758 - 88474875

لیندا

لیندا - lynda

 • ارائه رایگان فیلم های آموزشی لیندا (Lynda) با زیرنویس فارسی

  به اطلاع کاربران گرامی وب سایت Iran LMS می رساند، هم اکنون دوره های آموزشی زیر از مرجع Lynda ترجمه شده و به صورت رایگان با زیرنویس های فارسی و انگلیسی آماده ثبت نام و مشاهده ویدئوهای هر دوره می باشند.

  لازم به به ذکر است تا به حال حدود 80 عنوان درسی رایگان لیندا (Lynda) در وب سایت Iran LMS بارگذاری شده اند که از طریق آدرس ذیل قابل مشاهده و جستجو هستند :

  http://iran-lms.com/index.php/lynda-courses/guruPcategs/1-lynda-courses2/view

  فهرست دوره های زیرنویس فارسی Iran LMS به شرح جدول زیر است؛ این جدول به محض بارگذاری دوره های جدید با زیرنویس فارسی بروز رسانی خواهد شد.

  CompTIA A+ Exam Prep (220-901) Part 1: Core Processing
  CompTIA A+ Exam Prep (220-901) Part 2: Core Hardware
  CompTIA A+ Exam Prep (220-901) Part 3: Peripherals and Building a PC
  CompTIA A+ Exam Prep (220-901) Part 4: Displays and Printers
  CompTIA A+ Exam Prep (220-901) Part 6: Laptops and Mobile Devices
  CompTIA Security+ Exam Prep (SY0-401): Access Control and Identity Management
  CompTIA Security+ Exam Prep (SY0-401): Application, Data, and Host Security
  CompTIA Security+ Exam Prep (SY0-401): Compliance and Operational Security
  CompTIA Security+ Exam Prep (SY0-401): Cryptography
  CompTIA Security+ Exam Prep (SY0-401): Threats and Vulnerabilities
  Data Analysis on Hadoop
  VMware vSphere Fundamentals
  Advanced Topics in Cisco Routing: RIPv2, EIGRP, and OSPF
  Cisco Certified Entry Networking Technician Essential Training
  Linux Kernel Fundamentals
  Configure and Manage VMware vSphere 6 Networking
  Configure and Manage VMware vSphere Distributed Switch
  READ MORE
 • دوره رایگان " Financial Analysis Analyzing the Top Line with Excel" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Financial Analysis Analyzing the Top Line with Excel

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره :  1 ساعت و 35 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - What you need to know

  03 - Using the exercise files

  01 - Preparing Your Revenue Information

  01 - The basics of revenue analysis

  02 - Finding the data points

  03 - Assembling the data

  04 - Preparing the data

  05 - Introducing PivotTables and SUMIF

  06 - Using the SUMIF function

  07 - Using PivotTables

  08 - Adding consolidation levels

  02 - Past Performance

  01 - Past performance and seasonality

  02 - Comparing to past performance

  03 - Customer Information

  01 - Analyzing customer information

  02 - Identifying current customers

  03 - Determining revenue per customer

  04 - New vs. returning customers

  04 - Product Information

  01 - Analyzing product information

  02 - Determining revenue per product

  03 - Determining upsell opportunities

  05 - Exceptional Revenue

  01 - Identifying recurrent vs. one-off business

  02 - Isolating recurrent vs. one-off business

  03 - Analyzing recurrent vs. one-off business

  06 - Other Considerations

  01 - Identifying dependencies

  02 - Analyzing further revenue with key performance indicators (KPIs)

  07 - Conclusion

  01 - Next steps

   

  Free Register

  READ MORE
 • دوره رایگان "(Foundations of Networking Network Media (LANs" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : (Foundations of Networking Network Media (LANs

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره :  1 ساعت و 6 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - What you should know before watching this course

  03 - Preparing for MTA Exam 98-366, Networking Fundamentals

  01 - Copper Cable

  01 - Exploring cable types and their characteristics

  02 - Comparing cabling standards

  03 - Identifying copper connectors

  04 - Creating a coaxial cable

  05 - Terminating a Cat 5 cable

  06 - Punching down keystone jacks and patch panels

  07 - Mitigating EMI and its affect on copper cable

  08 - Understanding security limitations of copper cabling

  02 - Wireless LAN

  01 - Exploring wireless LAN types

  02 - Distinguishing legacy, current, and future Wi-Fi standards

  03 - Comparing the 2.4 and 5 GHz frequencies

  04 - Distinguishing legacy standards (802.11a and 802.11b)

  05 - Recognizing current standards (802.11g and 802.11n)

  06 - Exploring future standards (802.11ac)

  07 - Bridging networks with point-to-point (P2P) wireless

  03 - Wireless LAN Security Considerations

  01 - Scrutinizing WEP

  02 - Securing your network with WPA2

  03 - Authenticating users with 802.1x

  04 - Analyzing the shortcomings of wireless security

  04 - Fiber-Optic Media

  01 - Comparing fiber connectors and cables

  02 - Using fiber-optic cable in LAN applications

  03 - Interfacing with fiber-optic cable in WAN applications

  05 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  READ MORE
 • دوره رایگان "(Foundations of Networking Network Media (WANs" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : (Foundations of Networking Network Media (WANs

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره :  2 ساعت و 2 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - What you should know

  03 - MTA Networking Fundamentals exam

  01 - WAN Technologies

  01 - Dial-up

  02 - DSL and ADSL

  03 - Cable and broadband

  04 - Leased lines

  05 - MPLS and VPLS

  06 - Tunnels and VPN

  07 - Fringe WAN connection options

  02 - Switches

  01 - Hubs, bridges, and switches

  02 - Hardware specification

  03 - Backplane speed

  04 - Hardware redundancy

  05 - Switching types and MAC tables

  06 - Managed and unmanaged switches

  07 - VLANs

  08 - Spanning-Tree Protocol (STP)

  09 - Security options

  03 - Routers

  01 - Transmission and speed considerations

  02 - Static vs. dynamic routing

  03 - Routing tables

  04 - Software routing in Windows

  05 - Network Address Translation (NAT)

  06 - Basic router security

  07 - Firewalls and security zones

  08 - Firewall advanced features

  04 - Routing Protocols

  01 - Directly connected and static routes

  02 - Distance vector

  03 - Link state

  04 - RIPv2

  05 - OSPF

  06 - OSPF areas

  07 - EIGRP

  08 - BGP

  05 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  READ MORE
 • دوره رایگان "Basic Installation and Configuration of Windows Server 2012" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Basic Installation and Configuration of Windows Server 2012

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره :  1 ساعت و 19 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - What you need to know

  03 - Installing VirtualBox

  01 - Introducing Windows Server 2012

  01 - Planning your installation

  02 - Understanding Server 2012 editions

  03 - Understanding hardware requirements

  04 - Upgrading or migrating to Server 2012

  02 - Installing Windows Server 2012

  01 - Installing Server 2012

  02 - Installing VirtualBox drivers

  03 - Creating a snapshot of your virtual machine

  04 - Post-installation tasks

  03 - Defining Server Roles

  01 - Configuring server roles

  02 - Setting up a host-only network in VirtualBox

  03 - Connecting to a domain controller

  04 - Using the Server Manager Graphic Tool

  01 - Exploring the graphical server management interface

  02 - Configuring services

  05 - Working with Local Storage

  01 - Planning server storage

  02 - Working with Windows disk types

  03 - Dynamic disk volumes

  04 - Configuring disk and file systems

  06 - Alternative Administration Methods


  01 - The Command-Line Interface

  02 - The Minimal Server Interface

  03 - Enabling the Minimal Server Interface

  07 - Conclusion

  01 - Next steps

   

  Free Register

  READ MORE
 • دوره رایگان "Building Your Technology Skills" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Building Your Technology Skills

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره :  2 ساعت و 22 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - New This Week

  01- Nesting VMs inside of VMs

  01 - Introduction

  01 - Welcome to Building Your Technology Skills

  02 - Building Your Technology Skills

  01 - Working with switches

  02 - Working with routers

  03 - Working with firewalls

  04 - Authentication and authorization- How they work

  05 - Microsoft Certification exam tips

  06 - Vocabulary and buzzwords

  07 - Understanding RAID

  08 - Overview of DNS

  09 - Creating Users

  10 - Working with DHCP

  11 - Exploring a Troubleshooting Methodology

  12- Understanding ping error messages

  13- Using the OSI network model

  14- Understanding Windows implicit groups

  15- Working with Windows Server 2016 management tools

   

  Free Register

  READ MORE
 • دوره رایگان "CompTIA A+ Exam Prep (220-901) Part 1 Core Processing" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : CompTIA A+ Exam Prep (220-901) Part 1 Core Processing

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره :  2 ساعت و 22 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  01 - The Visible Computer

  01 - How computers work

  02 - Primary PC components

  03 - External connections

  04 - Inside the PC

  02 - Microprocessors

  01 - What is a CPU

  02 - CPU speeds and cores

  03 - CPU caches

  04 - 32-bit vs. 64-bit processing

  05 - CPU extensions

  06 - CPU sockets

  07 - Installing a CPU

  08 - Cooling your PC

  09 - Liquid cooling

  03 - RAM

  01 - RAM- Sticks and speeds

  02 - RAM capacity

  03 - Other types of RAM

  04 - Installing RAM

  05 - Troubleshooting RAM

  04 - BIOS

  01 - What is the BIOS

  02 - POST

  03 - System setup

  04 - Troubleshooting BIOS

  Free Register

  READ MORE
 • دوره رایگان "CompTIA A+ Exam Prep (220-901) Part 5 Networking" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : CompTIA A+ Exam Prep (220-901) Part 5 Networking

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره :  4 ساعت و 44 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  01 - Essentials of Networking

  01 - Introduction to networking

  02 - Moving data over a network

  03 - Structured cabling

  04 - Patch cables

  05 - Fiber-optic and coaxial cabling

  06 - Networking tools

  02 - Local Area Networking

  01 - Introduction to TCP-IP

  02 - Network IDs and subnet mask

  03 - Dynamic IP addressing

  04 - Special IP addresses

  05 - NAT

  06 - Ping and ipconfig

  07 - TCP, UDP, and ICMP

  08 - Port numbers

  09 - Working with connections

  10 - Understanding DNS

  11 - Dealing with DNS

  12 - Windows naming

  13 - Routers

  14 - Configuring routers

  15 - Advanced router configuration

  03 - Wireless Networking

  01 - Wireless network hardware

  02 - Wi-Fi standards

  03 - Basic WAP setup

  04 - Wireless encryption

  05 - Wireless problem scenarios

  06 - Connecting to a Wi-Fi network

  07 - Troubleshooting wireless connections

  08 - Bluetooth

  04 - The Internet

  01 - Internet tiers

  02 - Dial-up connections

  03 - Broadband connections

  04 - Wireless Internet connections

  05 - Internet applications

  06 - Telnet and SSH

  07 - HTTP

  08 - Email

  09 - FTP

  10 - Remote desktop connections

  11 - File sharing

   

  Free Register

  READ MORE
 • دوره رایگان "Creating Excel Power Pivot and Power View Dashboards" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Creating Excel Power Pivot and Power View Dashboards

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره : 1 ساعت و 12 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - Demonstration of the dashboard we will be building

  03 - Building an environment

  04 - Using the exercise files

  01 - Sourcing and Enhancing the Data Model

  01 - Dashboard design guidelines

  02 - Importing data

  03 - Relating data

  04 - Creating calculated fields and columns

  05 - Creating key performance indicators (KPIs)

  02 - Creating the Excel Power Pivot Dashboard

  01 - Add a linked table to the data model

  02 - Create the PivotTables

  03 - Create the PivotCharts

  04 - Create the PivotTables and charts for the customer KPI sheet

  03 - Completing Your Dashboard

  01 - Adding Power View visualizations

  02 - Formatting with color

  03 - Reviewing the completed dashboard

  04 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  READ MORE
 • دوره رایگان "Creating Interactive Dashboards in Excel 2013" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Creating Interactive Dashboards in Excel 2013

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره : 2 ساعت و 34 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - Using the exercise files

  01 - Introduction to Dynamic Dashboards

  01 - Why would you want to create a dynamic dashboard

  02 - Topics in this course

  02 - Preparing Your Data

  01 - Defining your requirements

  02 - Selecting your software

  03 - Setting up your data

  04 - Creating variables

  05 - Adding reference tables

  06 - Creating action queries

  03 - Designing Your Visual Layout

  01 - Introduction to visual design

  02 - Creating hierarchy in the template

  03 - Design elements- Color

  04 - Design elements- Typography and font size

  04 - Designing the Report

  01 - Importing data using PivotTables

  02 - Learning the four dimensions of a pivot table

  03 - Inserting slicers

  04 - Advanced slicers

  05 - Recording a macro

  06 - Editing VBA code

  07 - Copying VBA code to all macros

  08 - Inserting control buttons

  09 - Formatting charts

  05 - Improving User Experience

  01 - Definitions and help text

  02 - Inserting hyperlinks within a report

  03 - Debugging the template

  04 - Updating your data

  06 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  READ MORE
 • دوره رایگان "Creating Interactive Dashboards in Tableau" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Creating Interactive Dashboards in Tableau

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره : 1 ساعت و 31 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - Using the exercise files

  01 - Tableau Dashboards

  01 - Why Tableau

  02 - Best practices for dashboards

  03 - Process and workflow for design

  04 - Worksheets before dashboards

  02 - Worksheet Design

  01 - Identifying our project

  02 - Managing data format

  03 - Creating visuals

  04 - Analyzing data to determine dashboard design

  05 - Applying design requirements

  06 - Calculated fields

  07 - Creating sets

  08 - Reference lines

  03 - Dashboard Design

  01 - Dashboard hierarchy

  02 - Story

  03 - Dashboard objects

  04 - Quick filters

  05 - Grouping

  06 - Visual design

  04 - Designing Interactivity with Parameters

  01 - Dimensions for user choice

  02 - Changing chart types

  03 - Pages

  04 - Actions

  05 - Keeping Your Dashboard Up to Date

  01 - Viz of the week

  02 - Reverse engineer

  03 - Iterations and improvements

  04 - Tableau dashboard publication

  06 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  READ MORE
 • دوره رایگان "Creating Interactive Presentations with Shiny and R" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Creating Interactive Presentations with Shiny and R

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره : 1 ساعت و 53 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - What you should know before watching

  03 - Using the exercise files

  04 - Using the knowledge checks

  01 - RStudio

  01 - Why use RStudio

  02 - RStudio install

  03 - RStudio setup

  04 - Manage your work with projects

  05 - Knowledge check

  02 - RMarkdown

  01 - Why use RMarkdown

  02 - Add slide to template

  03 - Add code and charts

  04 - Chunk options and CSS

  05 - Additional presentation options

  06 - Knowledge check

  03 - RPubs

  01 - Why use RPubs platform

  02 - Register for an account

  03 - Publish to RPubs

  04 - Knowledge check

  04 - Shiny

  01 - Why use Shiny

  02 - Add a shinyApp to a presentation

  03 - Different control types

  04 - Interdependent controls

  05 - Reactive expressions

  06 - Layout Shiny apps

  07 - Themes and customization

  08 - Knowledge check

  05 - Deploy to Shiny

  01 - Why use shinyapps.io

  02 - Connect RStudio to shinyapps.io

  03 - Deploy presentation to shinyapps.io

  04 - Manage your deployed shinyapps.io

  05 - Knowledge check

  06 - Shiny Dashboards

  01 - Why make dashboards with Shiny

  02 - ui.R and server.R files

  03 - Using htmlwidgets in Shiny apps

  04 - shinyAppDir

  05 - iframes

  06 - Knowledge check

  07 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  READ MORE
 • دوره رایگان "Creating Quick No-Code SharePoint Business Solutions with Composites" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Creating Quick No-Code SharePoint Business Solutions with Composites

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره : 3 ساعت و 50 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - What you should know before watching this course

  01 - Introduction to SharePoint No-Code Composites

  01 - What is a composite

  02 - What does SharePoint provide

  03 - Microsoft Office integration

  04 - Sharing and social computing

  02 - Composites Life Cycle

  01 - Requirement discovery

  02 - Creating content types

  03 - Document management

  04 - Data modeling

  05 - Deploying composites

  03 - Utilizing Workflows

  01 - What is a workflow

  02 - Out-of-the-box workflows

  03 - Custom workflows

  04 - Utilizing SharePoint Site Templates

  01 - Project site

  02 - Publishing site

  03 - Business intelligence site

  04 - Team site

  05 - Utilizing Access Apps

  01 - Using Access templates

  02 - Using Access user interfaces

  06 - Business Intelligence Integration

  01 - Excel Services

  02 - Power Pivot

  03 - PerformancePoint Services

  07 - Business Solutions Implemented with Composites

  01 - Using SharePoint Excel Services to share Excel workbooks

  02 - Creating a dashboard with PerformancePoint Services

  03 - Mashing up external data with Business Data Connectivity service

  04 - Customizing the Product Catalog publishing site

  05 - Using SQL reporting services in SharePoint

  08 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  READ MORE
 • دوره رایگان "Creating Secure PHP Websites" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Creating Secure PHP Websites

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره : 4 ساعت و 15 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - Using the exercise files

  01 - Security Overview

  01 - What is security

  02 - Security and PHP

  03 - General security principles

  02 - Securing Your PHP Installation

  01 - Keeping versions up to date

  02 - phpinfo and phpMyAdmin

  03 - Configure register globals

  04 - Configure error reporting

  05 - Configuring magic quotes

  06 - Configuring safe mode

  07 - Other configurations

  08 - PHP on a shared host

  03 - Filtering Input and Controlling Output

  01 - Validating input

  02 - Sanitizing data

  03 - Labeling variables

  04 - Keeping code private

  05 - Smart logging

  04 - Defending against the Most Common Attacks

  01 - Cross-site scripting (XSS)

  02 - Cross-site request forgery (CSRF)

  03 - SQL injection

  04 - URL manipulation

  05 - Faked requests and forms

  06 - Cookie visibility and theft

  07 - Encrypting cookies

  08 - Signing cookies

  09 - Session hijacking and fixation

  10 - Remote system execution

  11 - PHP code injection

  12 - File upload abuse

  13 - Securing uploaded files

  14 - Setting file permissions

  15 - Limiting upload file size

  16 - Validating file types

  05 - Encryption and User Authentication

  01 - Password encryption

  02 - Password requirements

  03 - Authentication in PHP

  04 - Throttling brute-force attacks

  05 - Blacklisting IP addresses

  06 - Implementing password reset tokens

  06 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  READ MORE
 • دوره رایگان "Crystal Reports 2011 Essential Training" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Crystal Reports 2011 Essential Training

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره : 3 ساعت و 19 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome
  m 6s
  02 - Using the exercise files

  01 - Getting to Know Crystal Reports 2011

  01 - Exploring the Crystal Reports user interface

  02 - Setting program options

  03 - Setting report options

  04 - Assigning report properties

  05 - Navigating within a report

  06 - Adding page numbers and printing

  07 - Changing page layout

  08 - Getting help in Crystal Reports 2011

  02 - Creating a Report

  01 - Using the Standard Report Creation Wizard

  02 - Linking to a data source

  03 - Linking to a source with multiple tables

  04 - Adding fields to a report

  05 - Saving a report

  03 - Managing Report Sections

  01 - Creating a section

  02 - Resizing a report section

  03 - Merging report sections

  04 - Managing section order

  05 - Hiding report sections

  06 - Creating multiple columns in a report

  07 - Deleting a section

  04 - Sorting and Grouping Data

  01 - Sorting data

  02 - Defining a group

  03 - Grouping data based on dates and times

  04 - Reordering and deleting groups

  05 - Changing group options

  06 - Creating a summary

  07 - Defining statistical summaries

  08 - Creating a drill-down report

  09 - Sorting by group

  05 - Formatting Reports and Report Elements

  01 - Applying a report template

  02 - Formatting a report control

  03 - Applying number formats to report controls

  04 - Applying formats to date fields

  05 - Resizing, aligning, and reordering objects

  06 - Managing images and drawing objects

  06 - Adding Charts to a Report

  01 - Introducing available chart types

  02 - Creating a chart

  03 - Creating a chart using the Group layout

  04 - Creating a chart using the Cross-Tab layout

  05 - Formatting chart elements

  07 - Selecting Records in a Report

  01 - Selecting records within a single field

  02 - Selecting records using multiple fields

  03 - Creating selection rules using the Or operator

  04 - Selecting records based on dates

  05 - Selecting records using formulas

  08 - Managing Reports Using Parameter Fields

  01 - Creating a parameter field by entering a list of values

  02 - Defining default parameter values

  03 - Defining multi-value parameter fields

  04 - Allowing dynamic parameters

  05 - Editing and deleting parameter fields

  09 - Summarizing Data Using Formulas

  01 - Introducing the Formula Workshop

  02 - Using functions in formulas

  03 - Adding if-then logic to formulas

  04 - Adding case statements to formulas

  05 - Correcting formula errors

  10 - Adding Subreports

  01 - Creating an unlinked subreport

  02 - Creating a linked subreport

  03 - Creating an on-demand subreport

  04 - Formatting subreports

  11 - Summarizing Data Using Cross-Tabs

  01 - Creating and manipulating a cross-tab

  02 - Sorting cross-tab group values

  03 - Adding summary fields to a cross-tab

  04 - Adding a formula field to a cross-tab

  05 - Formatting a cross-tab

  12 - Exporting Report Data

  01 - Exporting to Excel

  02 - Exporting a report to Word using an RTF file

  03 - Exporting a report to a CSV file

  04 - Exporting a report to a web file

  05 - Exporting a report to an XML file

  13 - Conclusion

  01 - Additional resources

  Free Register

  READ MORE
 • دوره رایگان "Crystal Reports 2013 Essential Training" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Crystal Reports 2013 Essential Training

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره : 3 ساعت و 49 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - Using the exercise files

  01 - Getting to Know Crystal Reports 2013

  01 - Exploring the Crystal Reports user interface

  02 - Setting program options

  03 - Setting report options

  04 - Assigning report properties

  05 - Navigating within a report

  06 - Adding page numbers and printing

  07 - Changing page layout

  08 - Getting help in Crystal Reports 2013

  02 - Creating a Report

  01 - Using the Standard Report Creation Wizard

  02 - Linking to a data source

  03 - Linking to a source with multiple tables

  04 - Adding fields to a report

  05 - Saving a report

  03 - Managing Report Sections

  01 - Creating a section

  02 - Resizing a report section

  03 - Merging report sections

  04 - Managing section order

  05 - Hiding report sections

  06 - Creating multiple columns in a report

  07 - Deleting a section

  04 - Sorting and Grouping Data

  01 - Sorting data

  02 - Defining a group

  03 - Grouping data based on dates and times

  04 - Reordering and deleting groups

  05 - Changing group options

  06 - Creating a summary

  07 - Defining statistical summaries

  08 - Creating a drill-down report

  09 - Sorting by group

  05 - Formatting Reports and Report Elements

  01 - Applying a report template

  02 - Formatting a report control

  03 - Applying number formats to report controls

  04 - Applying formats to date fields

  05 - Resizing, aligning, and reordering objects

  06 - Managing images and drawing objects

  07 - Highlighting records

  06 - Adding Charts to a Report

  01 - Introducing available chart types

  02 - Creating a chart

  03 - Creating a chart using the Group layout

  04 - Creating a chart using the Cross-Tab layout

  05 - Formatting chart elements

  07 - Selecting Records in a Report

  01 - Selecting records within a single field

  02 - Selecting records using multiple fields

  03 - Creating selection rules using the OR operator

  04 - Selecting records based on dates

  05 - Selecting records using formulas

  08 - Managing Reports Using Parameter Fields

  01 - Creating a parameter field by entering a list of values

  02 - Defining default parameter values

  03 - Defining multivalue parameter fields

  04 - Allowing dynamic parameters

  05 - Editing and deleting parameter fields

  09 - Summarizing Data Using Formulas

  01 - Introducing the Formula Workshop

  02 - Using functions in formulas

  03 - Adding if-then logic to formulas

  04 - Adding case statements to formulas

  05 - Correcting formula errors

  10 - Adding Subreports

  01 - Creating an unlinked subreport

  02 - Creating a linked subreport

  03 - Creating an on-demand subreport

  04 - Formatting subreports

  11 - Summarizing Data Using Cross-Tabs

  01 - Using the Cross-Tab Report Creation Wizard

  02 - Adding a cross-tab to a report

  03 - Manipulating a cross-tab

  04 - Sorting cross-tab group values

  05 - Changing cross-tab summary operations

  06 - Adding a formula field to a cross-tab

  07 - Formatting a cross-tab

  12 - Exporting Report Data

  01 - Exporting to Excel

  02 - Exporting a report to Word using an RTF file

  03 - Exporting a report to a CSV file

  04 - Exporting a report to a web file

  05 - Exporting a report to an XML file

  13 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  READ MORE
 • دوره رایگان "Crystal Reports 2013 Experts and Customizing Reports" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Crystal Reports 2013 Experts and Customizing Reports

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره :  50 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - What you should know before watching this course

  03 - Using the exercise files

  01 - Review of the Experts Toolbars

  01 - Working with conditions on the experts

  02 - Working with the Group Sort Expert

  03 - Working with the Section Expert

  02 - Customize Crystal Reports

  01 - Setting defaults for fields

  02 - Showing field types

  03 - Browsing data

  03 - Work with Specified Grouping

  01 - Understanding specified grouping

  02 - Build specified groups

  03 - What to do with the Others group

  04 - Work with Top N and Bottom N Groups

  01 - What are Top N and Bottom N groups-

  02 - Working with multiple Top-Bottom N groups

  03 - Repeating group headers on each page

  05 - Special Groups, Formats, and Conditions

  01 - Grouping and showing formulas for the display

  02 - Creating unique groups while showing meaningful information

  06 - Conversion Formulas

  01 - Using totext to convert numbers to text and remove decimals

  02 - Convert text to numbers, dates, and currency

  03 - Reverse numbers signs for financial reports

  07 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  READ MORE
 • دوره رایگان "Crystal Reports 2013 Linking, Nulls, and Letter Writing" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Crystal Reports 2013 Linking, Nulls, and Letter Writing

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره :  30 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - What you should know before watching this course

  03 - Using the exercise files

  01 - Understanding Links and Join Types

  01 - Understand the different join types

  02 - Change data source connections

  02 - Dealing with Nulls

  01 - Change the value displayed when it is null

  02 - Filter by null values

  03 - Combine fields using formulas

  04 - Writing if statements to change nulls

  05 - Combine fields in a text box

  03 - Create Letters vs. Reports

  01 - Create an address block

  02 - Create the letter

  03 - Add the custom fields

  04 - Create Mailing Labels

  01 - Setting up your mailing labels

  02 - Customizing your address block

  05 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  READ MORE
 • دوره رایگان "Cybersecurity with Cloud Computing" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Cybersecurity with Cloud Computing 

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره :  2 ساعت و 29 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - What you should know

  03 - Reference sites

  04 - Using the exercise files

  01 - Cloud Fundamentals

  01 - Defining the essential characteristics of cloud

  02 - Understanding infrastructure as a service

  03 - Unraveling platform as a service

  04 - Comprehending software as a service

  05 - Discovering deployment models

  06 - Identifying cloud incidents

  07 - Dissecting the anatomy of a service failure

  08 - Deciphering the anatomy of a business failure

  09 - Defining trust models for cloud

  02 - Cloud Security Guidance

  01 - Identifying governance and risk

  02 - Complying with legal and audit requrements

  03 - Managing information and data security

  04 - Providing portability and interoperability

  05 - Comparing traditional IT, BCP, and DR

  06 - Understanding data center operations

  07 - Managing incident response

  08 - Maximizing application security

  09 - Testing and monitoring applications

  10 - Managing encryption and keys

  11 - Verifying identity in the cloud

  12 - Controlling cloud access

  13 - Implementing virtualization

  14 - Providing security as a service

  15 - Challenge- Cloud security knowledge

  16 - Solution- Cloud security knowledge

  03 - Architecting Security

  01 - Introducing SABSA

  02 - Using Fast Tracker

  03 - Defining SABSA attributes

  04 - Diving deeper into Fast Tracker

  05 - Introducing cloud attribute taxonomy

  06 - Challenge- Case study risk

  07 - Solution- Case study risk

  04 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  READ MORE
 • دوره رایگان "Data Modeling with Excel Power Pivot" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Data Modeling with Excel Power Pivot 

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره :  1 ساعت و 15 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - Using the exercise files

  01 - Introduction to Power Pivot

  01 - Concepts and terminology

  02 - Introducing the Power Pivot interface

  02 - The Power Pivot Data Model

  01 - Adding data sources

  02 - Establishing table relationships

  03 - Working with date tables

  04 - Adding hierarchies

  05 - Understanding perspectives

  06 - Using key performance indicators (KPIs)

  03 - Introduction to Data Analysis Expressions (DAX)

  01 - Basic DAX syntax

  02 - Using the DAX coding interfaces

  03 - Understanding evaluation context

  04 - The critical CALCULATE and FILTER functions

  05 - Overview of other DAX functions

  04 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  READ MORE
moodle icon

MOODLE

 
مودل سيستم مديريت يادگيري متن ‌باز مي‌باشد كه به زبان PHP نوشته شده و از پايگاه داده MySQL استفاده مي‌نمايد. این نرم افزار تمامی امکانات یک LMS کامل را دارا می باشد.

BigBlueButton

 
BigBlueButton یک سیستم کنفرانس وب منبع باز (Open Source) برای یادگیری آنلاین است. این نرم‌افزار بستری برای به اشتراک گذاشتن فایل‌ها و همچنین آموزش را فراهم می‌کند.
lms icon

LMS

 
سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (Learning Management System) نرم افزاری است که فعالیت آموزش گیرنده را ثبت و پیگیری می کند.

Adobe Connect

 
نرم‌افزاری برای ارائه مطالب ، کلاس‌های آموزشی آنلاین،‌ وب کنفرانس و اشتراک گذاری Desktop می باشد.با امکان استفاده در اندروید و IOS

اطلاعات تماس

نشانی:

تهران، خیایابان سهروردی شمالی، تقاطع عباس آباد، پ 473، طبقه سوم


تلفن:

021-88474875

logo-samandehi