امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

به اطلاع کاربران گرامی وب سایت Iran LMS می رساند، هم اکنون دوره های آموزشی زیر از مرجع Lynda ترجمه شده و به صورت رایگان با زیرنویس های فارسی و انگلیسی آماده ثبت نام و مشاهده ویدئوهای هر دوره می باشند.

لازم به به ذکر است تا به حال حدود 80 عنوان درسی رایگان لیندا (Lynda) در وب سایت Iran LMS بارگذاری شده اند که از طریق آدرس ذیل قابل مشاهده و جستجو هستند :

http://iran-lms.com/index.php/lynda-courses/guruPcategs/1-lynda-courses2/view

فهرست دوره های زیرنویس فارسی Iran LMS به شرح جدول زیر است؛ این جدول به محض بارگذاری دوره های جدید با زیرنویس فارسی بروز رسانی خواهد شد.

CompTIA A+ Exam Prep (220-901) Part 1: Core Processing
CompTIA A+ Exam Prep (220-901) Part 2: Core Hardware
CompTIA A+ Exam Prep (220-901) Part 3: Peripherals and Building a PC
CompTIA A+ Exam Prep (220-901) Part 4: Displays and Printers
CompTIA A+ Exam Prep (220-901) Part 6: Laptops and Mobile Devices
CompTIA Security+ Exam Prep (SY0-401): Access Control and Identity Management
CompTIA Security+ Exam Prep (SY0-401): Application, Data, and Host Security
CompTIA Security+ Exam Prep (SY0-401): Compliance and Operational Security
CompTIA Security+ Exam Prep (SY0-401): Cryptography
CompTIA Security+ Exam Prep (SY0-401): Threats and Vulnerabilities
Data Analysis on Hadoop
VMware vSphere Fundamentals
Advanced Topics in Cisco Routing: RIPv2, EIGRP, and OSPF
Cisco Certified Entry Networking Technician Essential Training
Linux Kernel Fundamentals
Configure and Manage VMware vSphere 6 Networking
Configure and Manage VMware vSphere Distributed Switch