جدید : دوره "آشنایی با BPMS" از مجموعه آموزش های BPM منتشر شد.

چاپ
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مشخصات دوره :

نام دوره : آشنایی با BPMS

گروه اصلی : دوره های آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)

استاد دوره : سید احمد دلیری

مدت زمان دوره : 29 دقیقه

 قیمت دوره : 140.000 ريال

حداکثر زمان استفاده از دوره : 3 ماه

Register