• این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • (021) 22864758 - 88474875

دوره "آلاینده ها و آلودگی های محیط زیست" از مجموعه آموزش های مدیریت شهری Iran LMS منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : آلاینده ها و آلودگی های محیط زیست

گروه اصلی :  مدیریت شهری

تولید : شرکت راهبران فناوری پاسارگاد (IranDNN)

مدت زمان دوره : 1 ساعت و 28 دقیقه

 قیمت دوره : 300.000 ريال

حداکثر زمان استفاده از دوره : 3 ماه

سرفصل مطالب دوره :

00 - آلاینده ها و آلودگی های محیط زیست

01 - آلودگی محیط زیست - آلوده کننده ها

02 - آلودگی صوتی (1)

03 - آلودگی صوتی (2)

04 - کنترل و کاهش آلودگی صدا (1)

05 - کنترل و کاهش آلودگی صدا (2) - باران های اسیدی (1)

06 - باران های اسیدی (2)

07 - راهکارهای مقابله با باران های اسیدی

08 - گرمایش جهان (1)

09 - گرمایش جهان (2)

10 - روش های کاهش دمای زمین

11 - لایه ازون و تاثیر آلاینده ها روی آن

12 - اثرات مخرب پرتوی ماورای بنفش - آلودگی های آب

13 - آلوده کننده های آب های سطحی

14 - مواد شیمیایی زیانبار و دفع درست آنها

15 - خواص شیمیایی آب

16 - دستگاه های تشخیص میزان خلوص آب مصرفی

17 - معاهده بازل و پسماندها

18 - بازیافت، بهترین روش دفع زباله

19 - آلودگی های خاک

20 - آلودگی هوا - آلودگی های مصنوعی

21 - راهکارهای کاهش آلودگی هوا

22 - ایجاد مرکز مهار در تهران

23 - مدل سازی آلودگی هوا

24 - عمده ترین آلودگی ها مغناطیسی - اقتصاد زیست محیطی - آلودگی اقتصادی

25 - فعالیت و توسعه اقتصادی

26 - حفاظت محیط زیست

 

Register

دوره "فضاهای باز شهری" از مجموعه آموزش های مدیریت شهری Iran LMS منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : فضاهای باز شهری

گروه اصلی :  مدیریت شهری

تولید : شرکت راهبران فناوری پاسارگاد (IranDNN)

مدت زمان دوره : 54 دقیقه

 قیمت دوره : 300.000 ريال

حداکثر زمان استفاده از دوره : 3 ماه

سرفصل مطالب دوره :

00 - فضاهای باز شهری

01 - فضای شهری، تعاریف اولیه

02 - بازشناسی و ویژگی های معنایی و کیفی فضای شهری

03 - معیارهای فرهنگی جامعه شهری - ویژگی های انسان (1)

04 - ویژگی های انسان (2)

05 - انواع تقسیم بندی فضاها (عمومی، غیرعمومی)

06 - ویژگی های فضاهای نیمه عمومی

07 - رفتارهای اجتماعی

08 - مشارکت، فرهنگ و تمدن

09 - تفاوت های فضاهای عمومی و خصوصی

10 - انواع دسترسی پذیری

11 - مفهوم شهر و شهروند

12 - مفهوم حقوق شهروندی

13 - شهروندی - عملکرد فضاهای باز شهری

14 - ضوابط مطلوب طراحی فضای شهری

15 - ضوابط مطلوب طراحی فضای شهری (2)

16 - کیفیت در طراحی فضای شهری

Register

دوره رایگان "Building Your Technology Skills" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Building Your Technology Skills

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  2 ساعت و 22 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - New This Week

01- Nesting VMs inside of VMs

01 - Introduction

01 - Welcome to Building Your Technology Skills

02 - Building Your Technology Skills

01 - Working with switches

02 - Working with routers

03 - Working with firewalls

04 - Authentication and authorization- How they work

05 - Microsoft Certification exam tips

06 - Vocabulary and buzzwords

07 - Understanding RAID

08 - Overview of DNS

09 - Creating Users

10 - Working with DHCP

11 - Exploring a Troubleshooting Methodology

12- Understanding ping error messages

13- Using the OSI network model

14- Understanding Windows implicit groups

15- Working with Windows Server 2016 management tools

 

Free Register

دوره رایگان "Installing Apache, MySQL, and PHP" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Installing Apache, MySQL, and PHP

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  3 ساعت و 17 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

02 - Who this course is for

03 - Using the exercise files

04 - What`s new in this version of the course

01 - Getting Started

01 - What is an AMP stack

02 - Choosing a software stack

02 - Installing Separate Components on Windows

01 - Installing Apache on Windows

02 - Running Apache as a Windows service

03 - Installing PHP with Apache on Windows

04 - Installing MySQL on Windows

05 - Uninstalling individual components on Windows

03 - Installing Separate Components on Mac OS X

01 - Starting Apache on Mac OS X

02 - Activating PHP on Mac OS X

03 - Configuring personal site folders on Mac OS X

04 - Installing MySQL on Mac OS X

05 - Uninstalling individual components on Mac OS X

04 - Installing Separate Components on Linux

01 - Installing Apache on Linux

02 - Installing PHP on Linux

03 - Installing MySQL on Linux

05 - Installing and Managing phpMyAdmin

01 - Installing phpMyAdmin with separate AMP components

02 - Configuring phpMyAdmin`s login credentials

06 - Installing WampServer on Windows

01 - Installing WampServer

02 - Managing WampServer

03 - Defining directory aliases through WampServer

07 - Installing MAMP

01 - Installing MAMP on Mac OS X

02 - Installing MAMP on Windows

03 - Configuring Apache and MySQL server ports

04 - Changing PHP versions in MAMP

08 - Installing XAMPP

01 - Installing XAMPP for Windows

02 - Managing XAMPP security on Windows

03 - Installing XAMPP for Mac OS X

04 - Managing XAMPP security on Mac OS X

09 - Installing Bitnami

01 - Installing Bitnami for Windows

02 - Installing Bitnami for Mac OS X

03 - Uninstalling Bitnami for Mac OS X

10 - Common Tasks and Troubleshooting

01 - Handling other port conflicts on Windows

02 - Handling port conflicts with Skype on Windows

03 - Configuring Apache to work with IPv6 on Windows 8

04 - Detecting and handling port conflicts on Mac OS X

05 - Setting MySQL`s root password from the command line

11 - Conclusion

01 - Next steps

Free Register

دوره رایگان "CompTIA Security+ Exam Prep (SY0-401) Network Security" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : CompTIA Security+ Exam Prep (SY0-401) Network Security

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  1 ساعت و 51 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

01 - TCP-IP Suite

01 - Introducing TCP-IP

02 - IP addresses

03 - Network ports

04 - ICMP

02 - Network Security Devices

01 - Switches and routers

02 - Firewalls

03 - Load balancers, proxies, and web security gateways

04 - VPNs and VPN concentrators

05 - Network intrusion detection and prevention

06 - Protocol analyzers

07 - Unified threat management

03 - Designing Secure Networks

01 - Public and private addressing

02 - Subnetting

03 - VLANs and network segmentation

04 - Network access control

05 - Remote network access

06 - Telephony

07 - Defense in depth

04 - Cloud Computing and Virtualization

01 - Virtualization

02 - Cloud computing models

03 - Public cloud tiers

05 - Managing Secure Networks

01 - Firewall rule management

02 - Router configuration security

03 - Switch configuration security

04 - Maintaining network availability

05 - Network monitoring

06 - SNMP

07 - Storage networks

06 - Conclusion

01 - Next steps

Free Register

دوره رایگان "Excel 2013 Data Validation in Depth" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Excel 2013 Data Validation in Depth

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  1 ساعت و 5 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

02 - Using the exercise files

01 - Controlling the Limits of Numeric Data

01 - Whole-number vs. decimal limitations

02 - Using the input message box

03 - Using the Error Alert tab

02 - Setting Up Dropdown Lists (Pick Lists)

01 - Short-list and long-list variations

02 - List location and order

03 - Multitiered lists Lists depending on lists

03 - Date Controls

01 - Date limitations with basic controls

02 - Date limitations using formulas

04 - Time Controls

01 - Time limitations with basic controls

02 - Time limitations using formulas

05 - Text-Length Controls

01 - Text-length limitations with basic controls

02 - Text-length limitations using formulas

06 - Specialized Custom Formula Controls

01 - Requiring entries to be unique

02 - Locating cells with data validation rules

03 - Identifying cells that violate data validation rules

07 - Conclusion

01 - Next steps

Free Register

دوره رایگان "Developing with Visualforce" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Developing with Visualforce

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  3 ساعت و 4 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

02 - What you should know before watching this course

03 - Using the exercise files

04 - Using the challenges

01 - Visualforce Basics

01 - Understanding the differences between salesforce.com, force.com, and Salesforce1

02 - Why learn about Visualforce

03 - What is Visualforce

04 - When not to use Visualforce

02 - Setting Up Visualforce

01 - Registering for a free developer edition

02 - Navigating the setup process

03 - Exploring different development approaches

03 - Visualforce Page Basics

01 - Building a Visualforce page using the MVC model

02 - Reviewing the most common page components

03 - Building a custom edit page

04 - Challenge Enhance the contact edit page

05 - Solution Enhance the contact edit page

04 - Enhancing Your Organization

01 - Building a tabbed account page

02 - Understanding permissions

03 - Using field sets in visualforce

04 - Understanding standard controllers, custom controllers, and extensions

05 - Adding Visualforce to the sidebar

06 - Challenge Add custom styling to a sidebar page

07 - Solution Add custom styling to a sidebar page

05 - Using the Developer Console

01 - Exploring the Developer Console

02 - Handling user-input errors

03 - Using the standard list controller to edit multiple records

04 - Adding pagination to the edit opportunities page

05 - Challenge Add paging info to the edit opportunities page

06 - Solution Add paging info to the edit opportunities page

06 - Unit Testing

01 - Exploring unit testing

02 - Writing and running basic unit tests

07 - Conclusion

01 - Next steps towards advanced Visualforce

 

Free Register

دوره رایگان "(Foundations of Networking Network Media (WANs" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : (Foundations of Networking Network Media (WANs

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  2 ساعت و 2 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

02 - What you should know

03 - MTA Networking Fundamentals exam

01 - WAN Technologies

01 - Dial-up

02 - DSL and ADSL

03 - Cable and broadband

04 - Leased lines

05 - MPLS and VPLS

06 - Tunnels and VPN

07 - Fringe WAN connection options

02 - Switches

01 - Hubs, bridges, and switches

02 - Hardware specification

03 - Backplane speed

04 - Hardware redundancy

05 - Switching types and MAC tables

06 - Managed and unmanaged switches

07 - VLANs

08 - Spanning-Tree Protocol (STP)

09 - Security options

03 - Routers

01 - Transmission and speed considerations

02 - Static vs. dynamic routing

03 - Routing tables

04 - Software routing in Windows

05 - Network Address Translation (NAT)

06 - Basic router security

07 - Firewalls and security zones

08 - Firewall advanced features

04 - Routing Protocols

01 - Directly connected and static routes

02 - Distance vector

03 - Link state

04 - RIPv2

05 - OSPF

06 - OSPF areas

07 - EIGRP

08 - BGP

05 - Conclusion

01 - Next steps

Free Register

moodle icon

MOODLE

 
سيستم مديريت يادگيري Moodle گروه Iran LMS، جدیدترین نسخه فارسی سازی شده سيستم متن ‌باز Moodle مي‌باشد كه به زبان PHP نوشته شده و از پايگاه داده MySQL استفاده مي‌نمايد.

EMIS

 
سیستم جامع مدیریت اطلاعات آموزش یا (EMIS ) نرم افزاریست که مدیریت فرآیند آموزش سازمانی را با تکیه بر استاندارد آموزشی ISO10015 و به منظور سازماندهی اطلاعات مرتبط با مدیریت توسعه آموزشی بر عهده دارد.
lms icon

LMS

 
سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (Learning Management System) نرم افزاری است که فعالیت آموزش گیرنده را ثبت و پیگیری می کند.

Adobe Connect

 
نرم‌افزاری برای ارائه مطالب ، کلاس‌های آموزشی آنلاین،‌ وب کنفرانس و اشتراک گذاری Desktop می باشد.با امکان استفاده در اندروید و IOS

اطلاعات تماس

نشانی:

تهران، خیایابان سهروردی شمالی، تقاطع عباس آباد، پ 473، طبقه سوم


تلفن:

021-88474875

logo-samandehi