• این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • (021) 22864758 - 88474875

دوره "آلاینده ها و آلودگی های محیط زیست" از مجموعه آموزش های مدیریت شهری Iran LMS منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : آلاینده ها و آلودگی های محیط زیست

گروه اصلی :  مدیریت شهری

تولید : شرکت راهبران فناوری پاسارگاد (IranDNN)

مدت زمان دوره : 1 ساعت و 28 دقیقه

 قیمت دوره : 300.000 ريال

حداکثر زمان استفاده از دوره : 3 ماه

سرفصل مطالب دوره :

00 - آلاینده ها و آلودگی های محیط زیست

01 - آلودگی محیط زیست - آلوده کننده ها

02 - آلودگی صوتی (1)

03 - آلودگی صوتی (2)

04 - کنترل و کاهش آلودگی صدا (1)

05 - کنترل و کاهش آلودگی صدا (2) - باران های اسیدی (1)

06 - باران های اسیدی (2)

07 - راهکارهای مقابله با باران های اسیدی

08 - گرمایش جهان (1)

09 - گرمایش جهان (2)

10 - روش های کاهش دمای زمین

11 - لایه ازون و تاثیر آلاینده ها روی آن

12 - اثرات مخرب پرتوی ماورای بنفش - آلودگی های آب

13 - آلوده کننده های آب های سطحی

14 - مواد شیمیایی زیانبار و دفع درست آنها

15 - خواص شیمیایی آب

16 - دستگاه های تشخیص میزان خلوص آب مصرفی

17 - معاهده بازل و پسماندها

18 - بازیافت، بهترین روش دفع زباله

19 - آلودگی های خاک

20 - آلودگی هوا - آلودگی های مصنوعی

21 - راهکارهای کاهش آلودگی هوا

22 - ایجاد مرکز مهار در تهران

23 - مدل سازی آلودگی هوا

24 - عمده ترین آلودگی ها مغناطیسی - اقتصاد زیست محیطی - آلودگی اقتصادی

25 - فعالیت و توسعه اقتصادی

26 - حفاظت محیط زیست

 

Register

دوره "فضاهای باز شهری" از مجموعه آموزش های مدیریت شهری Iran LMS منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : فضاهای باز شهری

گروه اصلی :  مدیریت شهری

تولید : شرکت راهبران فناوری پاسارگاد (IranDNN)

مدت زمان دوره : 54 دقیقه

 قیمت دوره : 300.000 ريال

حداکثر زمان استفاده از دوره : 3 ماه

سرفصل مطالب دوره :

00 - فضاهای باز شهری

01 - فضای شهری، تعاریف اولیه

02 - بازشناسی و ویژگی های معنایی و کیفی فضای شهری

03 - معیارهای فرهنگی جامعه شهری - ویژگی های انسان (1)

04 - ویژگی های انسان (2)

05 - انواع تقسیم بندی فضاها (عمومی، غیرعمومی)

06 - ویژگی های فضاهای نیمه عمومی

07 - رفتارهای اجتماعی

08 - مشارکت، فرهنگ و تمدن

09 - تفاوت های فضاهای عمومی و خصوصی

10 - انواع دسترسی پذیری

11 - مفهوم شهر و شهروند

12 - مفهوم حقوق شهروندی

13 - شهروندی - عملکرد فضاهای باز شهری

14 - ضوابط مطلوب طراحی فضای شهری

15 - ضوابط مطلوب طراحی فضای شهری (2)

16 - کیفیت در طراحی فضای شهری

Register

دوره رایگان "Building Your Technology Skills" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Building Your Technology Skills

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  2 ساعت و 22 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - New This Week

01- Nesting VMs inside of VMs

01 - Introduction

01 - Welcome to Building Your Technology Skills

02 - Building Your Technology Skills

01 - Working with switches

02 - Working with routers

03 - Working with firewalls

04 - Authentication and authorization- How they work

05 - Microsoft Certification exam tips

06 - Vocabulary and buzzwords

07 - Understanding RAID

08 - Overview of DNS

09 - Creating Users

10 - Working with DHCP

11 - Exploring a Troubleshooting Methodology

12- Understanding ping error messages

13- Using the OSI network model

14- Understanding Windows implicit groups

15- Working with Windows Server 2016 management tools

 

Free Register

دوره رایگان "Installing Apache, MySQL, and PHP" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Installing Apache, MySQL, and PHP

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  3 ساعت و 17 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

02 - Who this course is for

03 - Using the exercise files

04 - What`s new in this version of the course

01 - Getting Started

01 - What is an AMP stack

02 - Choosing a software stack

02 - Installing Separate Components on Windows

01 - Installing Apache on Windows

02 - Running Apache as a Windows service

03 - Installing PHP with Apache on Windows

04 - Installing MySQL on Windows

05 - Uninstalling individual components on Windows

03 - Installing Separate Components on Mac OS X

01 - Starting Apache on Mac OS X

02 - Activating PHP on Mac OS X

03 - Configuring personal site folders on Mac OS X

04 - Installing MySQL on Mac OS X

05 - Uninstalling individual components on Mac OS X

04 - Installing Separate Components on Linux

01 - Installing Apache on Linux

02 - Installing PHP on Linux

03 - Installing MySQL on Linux

05 - Installing and Managing phpMyAdmin

01 - Installing phpMyAdmin with separate AMP components

02 - Configuring phpMyAdmin`s login credentials

06 - Installing WampServer on Windows

01 - Installing WampServer

02 - Managing WampServer

03 - Defining directory aliases through WampServer

07 - Installing MAMP

01 - Installing MAMP on Mac OS X

02 - Installing MAMP on Windows

03 - Configuring Apache and MySQL server ports

04 - Changing PHP versions in MAMP

08 - Installing XAMPP

01 - Installing XAMPP for Windows

02 - Managing XAMPP security on Windows

03 - Installing XAMPP for Mac OS X

04 - Managing XAMPP security on Mac OS X

09 - Installing Bitnami

01 - Installing Bitnami for Windows

02 - Installing Bitnami for Mac OS X

03 - Uninstalling Bitnami for Mac OS X

10 - Common Tasks and Troubleshooting

01 - Handling other port conflicts on Windows

02 - Handling port conflicts with Skype on Windows

03 - Configuring Apache to work with IPv6 on Windows 8

04 - Detecting and handling port conflicts on Mac OS X

05 - Setting MySQL`s root password from the command line

11 - Conclusion

01 - Next steps

Free Register

دوره رایگان "CompTIA Security+ Exam Prep (SY0-401) Network Security" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : CompTIA Security+ Exam Prep (SY0-401) Network Security

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  1 ساعت و 51 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

01 - TCP-IP Suite

01 - Introducing TCP-IP

02 - IP addresses

03 - Network ports

04 - ICMP

02 - Network Security Devices

01 - Switches and routers

02 - Firewalls

03 - Load balancers, proxies, and web security gateways

04 - VPNs and VPN concentrators

05 - Network intrusion detection and prevention

06 - Protocol analyzers

07 - Unified threat management

03 - Designing Secure Networks

01 - Public and private addressing

02 - Subnetting

03 - VLANs and network segmentation

04 - Network access control

05 - Remote network access

06 - Telephony

07 - Defense in depth

04 - Cloud Computing and Virtualization

01 - Virtualization

02 - Cloud computing models

03 - Public cloud tiers

05 - Managing Secure Networks

01 - Firewall rule management

02 - Router configuration security

03 - Switch configuration security

04 - Maintaining network availability

05 - Network monitoring

06 - SNMP

07 - Storage networks

06 - Conclusion

01 - Next steps

Free Register

دوره رایگان "Excel 2013 Data Validation in Depth" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Excel 2013 Data Validation in Depth

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  1 ساعت و 5 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

02 - Using the exercise files

01 - Controlling the Limits of Numeric Data

01 - Whole-number vs. decimal limitations

02 - Using the input message box

03 - Using the Error Alert tab

02 - Setting Up Dropdown Lists (Pick Lists)

01 - Short-list and long-list variations

02 - List location and order

03 - Multitiered lists Lists depending on lists

03 - Date Controls

01 - Date limitations with basic controls

02 - Date limitations using formulas

04 - Time Controls

01 - Time limitations with basic controls

02 - Time limitations using formulas

05 - Text-Length Controls

01 - Text-length limitations with basic controls

02 - Text-length limitations using formulas

06 - Specialized Custom Formula Controls

01 - Requiring entries to be unique

02 - Locating cells with data validation rules

03 - Identifying cells that violate data validation rules

07 - Conclusion

01 - Next steps

Free Register

دوره رایگان "Developing with Visualforce" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Developing with Visualforce

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  3 ساعت و 4 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

02 - What you should know before watching this course

03 - Using the exercise files

04 - Using the challenges

01 - Visualforce Basics

01 - Understanding the differences between salesforce.com, force.com, and Salesforce1

02 - Why learn about Visualforce

03 - What is Visualforce

04 - When not to use Visualforce

02 - Setting Up Visualforce

01 - Registering for a free developer edition

02 - Navigating the setup process

03 - Exploring different development approaches

03 - Visualforce Page Basics

01 - Building a Visualforce page using the MVC model

02 - Reviewing the most common page components

03 - Building a custom edit page

04 - Challenge Enhance the contact edit page

05 - Solution Enhance the contact edit page

04 - Enhancing Your Organization

01 - Building a tabbed account page

02 - Understanding permissions

03 - Using field sets in visualforce

04 - Understanding standard controllers, custom controllers, and extensions

05 - Adding Visualforce to the sidebar

06 - Challenge Add custom styling to a sidebar page

07 - Solution Add custom styling to a sidebar page

05 - Using the Developer Console

01 - Exploring the Developer Console

02 - Handling user-input errors

03 - Using the standard list controller to edit multiple records

04 - Adding pagination to the edit opportunities page

05 - Challenge Add paging info to the edit opportunities page

06 - Solution Add paging info to the edit opportunities page

06 - Unit Testing

01 - Exploring unit testing

02 - Writing and running basic unit tests

07 - Conclusion

01 - Next steps towards advanced Visualforce

 

Free Register

دوره رایگان "(Foundations of Networking Network Media (WANs" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : (Foundations of Networking Network Media (WANs

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  2 ساعت و 2 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

02 - What you should know

03 - MTA Networking Fundamentals exam

01 - WAN Technologies

01 - Dial-up

02 - DSL and ADSL

03 - Cable and broadband

04 - Leased lines

05 - MPLS and VPLS

06 - Tunnels and VPN

07 - Fringe WAN connection options

02 - Switches

01 - Hubs, bridges, and switches

02 - Hardware specification

03 - Backplane speed

04 - Hardware redundancy

05 - Switching types and MAC tables

06 - Managed and unmanaged switches

07 - VLANs

08 - Spanning-Tree Protocol (STP)

09 - Security options

03 - Routers

01 - Transmission and speed considerations

02 - Static vs. dynamic routing

03 - Routing tables

04 - Software routing in Windows

05 - Network Address Translation (NAT)

06 - Basic router security

07 - Firewalls and security zones

08 - Firewall advanced features

04 - Routing Protocols

01 - Directly connected and static routes

02 - Distance vector

03 - Link state

04 - RIPv2

05 - OSPF

06 - OSPF areas

07 - EIGRP

08 - BGP

05 - Conclusion

01 - Next steps

Free Register

moodle icon

MOODLE

 
مودل سيستم مديريت يادگيري متن ‌باز مي‌باشد كه به زبان PHP نوشته شده و از پايگاه داده MySQL استفاده مي‌نمايد. این نرم افزار تمامی امکانات یک LMS کامل را دارا می باشد.

BigBlueButton

 
BigBlueButton یک سیستم کنفرانس وب منبع باز (Open Source) برای یادگیری آنلاین است. این نرم‌افزار بستری برای به اشتراک گذاشتن فایل‌ها و همچنین آموزش را فراهم می‌کند.
lms icon

LMS

 
سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (Learning Management System) نرم افزاری است که فعالیت آموزش گیرنده را ثبت و پیگیری می کند.

Adobe Connect

 
نرم‌افزاری برای ارائه مطالب ، کلاس‌های آموزشی آنلاین،‌ وب کنفرانس و اشتراک گذاری Desktop می باشد.با امکان استفاده در اندروید و IOS

اطلاعات تماس

نشانی:

تهران، خیایابان سهروردی شمالی، تقاطع عباس آباد، پ 473، طبقه سوم


تلفن:

021-88474875

logo-samandehi