• این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 021−8876−8500

سایت لیندا (Lynda) چیست

  • ارائه رایگان فیلم های آموزشی لیندا (Lynda) با زیرنویس فارسی

    به اطلاع کاربران گرامی وب سایت Iran LMS می رساند، هم اکنون دوره های آموزشی زیر از مرجع Lynda ترجمه شده و به صورت رایگان با زیرنویس های فارسی و انگلیسی آماده ثبت نام و مشاهده ویدئوهای هر دوره می باشند.

    لازم به به ذکر است تا به حال حدود 80 عنوان درسی رایگان لیندا (Lynda) در وب سایت Iran LMS بارگذاری شده اند که از طریق آدرس ذیل قابل مشاهده و جستجو هستند :

    http://iran-lms.com/index.php/lynda-courses/guruPcategs/1-lynda-courses2/view

    فهرست دوره های زیرنویس فارسی Iran LMS به شرح جدول زیر است؛ این جدول به محض بارگذاری دوره های جدید با زیرنویس فارسی بروز رسانی خواهد شد.

    CompTIA A+ Exam Prep (220-901) Part 1: Core Processing
    CompTIA A+ Exam Prep (220-901) Part 2: Core Hardware
    CompTIA A+ Exam Prep (220-901) Part 3: Peripherals and Building a PC
    CompTIA A+ Exam Prep (220-901) Part 4: Displays and Printers
    CompTIA A+ Exam Prep (220-901) Part 6: Laptops and Mobile Devices
    CompTIA Security+ Exam Prep (SY0-401): Access Control and Identity Management
    CompTIA Security+ Exam Prep (SY0-401): Application, Data, and Host Security
    CompTIA Security+ Exam Prep (SY0-401): Compliance and Operational Security
    CompTIA Security+ Exam Prep (SY0-401): Cryptography
    CompTIA Security+ Exam Prep (SY0-401): Threats and Vulnerabilities
    Data Analysis on Hadoop
    VMware vSphere Fundamentals
    Advanced Topics in Cisco Routing: RIPv2, EIGRP, and OSPF
    Cisco Certified Entry Networking Technician Essential Training
    Linux Kernel Fundamentals
    Configure and Manage VMware vSphere 6 Networking
    Configure and Manage VMware vSphere Distributed Switch
    ادامه مطلب
  • دوره رایگان " Financial Analysis Analyzing the Top Line with Excel" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

    مشخصات دوره :

    نام دوره : Financial Analysis Analyzing the Top Line with Excel

    گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

    مدت زمان دوره :  1 ساعت و 35 دقیقه

     قیمت دوره : رایگان

    حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

    سرفصل مطالب دوره :

    00 - Introduction

    01 - Welcome

    02 - What you need to know

    03 - Using the exercise files

    01 - Preparing Your Revenue Information

    01 - The basics of revenue analysis

    02 - Finding the data points

    03 - Assembling the data

    04 - Preparing the data

    05 - Introducing PivotTables and SUMIF

    06 - Using the SUMIF function

    07 - Using PivotTables

    08 - Adding consolidation levels

    02 - Past Performance

    01 - Past performance and seasonality

    02 - Comparing to past performance

    03 - Customer Information

    01 - Analyzing customer information

    02 - Identifying current customers

    03 - Determining revenue per customer

    04 - New vs. returning customers

    04 - Product Information

    01 - Analyzing product information

    02 - Determining revenue per product

    03 - Determining upsell opportunities

    05 - Exceptional Revenue

    01 - Identifying recurrent vs. one-off business

    02 - Isolating recurrent vs. one-off business

    03 - Analyzing recurrent vs. one-off business

    06 - Other Considerations

    01 - Identifying dependencies

    02 - Analyzing further revenue with key performance indicators (KPIs)

    07 - Conclusion

    01 - Next steps

     

    Free Register

    ادامه مطلب
  • دوره رایگان "(Foundations of Networking Network Media (LANs" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

    مشخصات دوره :

    نام دوره : (Foundations of Networking Network Media (LANs

    گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

    مدت زمان دوره :  1 ساعت و 6 دقیقه

     قیمت دوره : رایگان

    حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

    سرفصل مطالب دوره :

    00 - Introduction

    01 - Welcome

    02 - What you should know before watching this course

    03 - Preparing for MTA Exam 98-366, Networking Fundamentals

    01 - Copper Cable

    01 - Exploring cable types and their characteristics

    02 - Comparing cabling standards

    03 - Identifying copper connectors

    04 - Creating a coaxial cable

    05 - Terminating a Cat 5 cable

    06 - Punching down keystone jacks and patch panels

    07 - Mitigating EMI and its affect on copper cable

    08 - Understanding security limitations of copper cabling

    02 - Wireless LAN

    01 - Exploring wireless LAN types

    02 - Distinguishing legacy, current, and future Wi-Fi standards

    03 - Comparing the 2.4 and 5 GHz frequencies

    04 - Distinguishing legacy standards (802.11a and 802.11b)

    05 - Recognizing current standards (802.11g and 802.11n)

    06 - Exploring future standards (802.11ac)

    07 - Bridging networks with point-to-point (P2P) wireless

    03 - Wireless LAN Security Considerations

    01 - Scrutinizing WEP

    02 - Securing your network with WPA2

    03 - Authenticating users with 802.1x

    04 - Analyzing the shortcomings of wireless security

    04 - Fiber-Optic Media

    01 - Comparing fiber connectors and cables

    02 - Using fiber-optic cable in LAN applications

    03 - Interfacing with fiber-optic cable in WAN applications

    05 - Conclusion

    01 - Next steps

    Free Register

    ادامه مطلب
  • دوره رایگان "(Foundations of Networking Network Media (WANs" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

    مشخصات دوره :

    نام دوره : (Foundations of Networking Network Media (WANs

    گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

    مدت زمان دوره :  2 ساعت و 2 دقیقه

     قیمت دوره : رایگان

    حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

    سرفصل مطالب دوره :

    00 - Introduction

    01 - Welcome

    02 - What you should know

    03 - MTA Networking Fundamentals exam

    01 - WAN Technologies

    01 - Dial-up

    02 - DSL and ADSL

    03 - Cable and broadband

    04 - Leased lines

    05 - MPLS and VPLS

    06 - Tunnels and VPN

    07 - Fringe WAN connection options

    02 - Switches

    01 - Hubs, bridges, and switches

    02 - Hardware specification

    03 - Backplane speed

    04 - Hardware redundancy

    05 - Switching types and MAC tables

    06 - Managed and unmanaged switches

    07 - VLANs

    08 - Spanning-Tree Protocol (STP)

    09 - Security options

    03 - Routers

    01 - Transmission and speed considerations

    02 - Static vs. dynamic routing

    03 - Routing tables

    04 - Software routing in Windows

    05 - Network Address Translation (NAT)

    06 - Basic router security

    07 - Firewalls and security zones

    08 - Firewall advanced features

    04 - Routing Protocols

    01 - Directly connected and static routes

    02 - Distance vector

    03 - Link state

    04 - RIPv2

    05 - OSPF

    06 - OSPF areas

    07 - EIGRP

    08 - BGP

    05 - Conclusion

    01 - Next steps

    Free Register

    ادامه مطلب
  • دوره رایگان "Basic Installation and Configuration of Windows Server 2012" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

    مشخصات دوره :

    نام دوره : Basic Installation and Configuration of Windows Server 2012

    گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

    مدت زمان دوره :  1 ساعت و 19 دقیقه

     قیمت دوره : رایگان

    حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

    سرفصل مطالب دوره :

    00 - Introduction

    01 - Welcome

    02 - What you need to know

    03 - Installing VirtualBox

    01 - Introducing Windows Server 2012

    01 - Planning your installation

    02 - Understanding Server 2012 editions

    03 - Understanding hardware requirements

    04 - Upgrading or migrating to Server 2012

    02 - Installing Windows Server 2012

    01 - Installing Server 2012

    02 - Installing VirtualBox drivers

    03 - Creating a snapshot of your virtual machine

    04 - Post-installation tasks

    03 - Defining Server Roles

    01 - Configuring server roles

    02 - Setting up a host-only network in VirtualBox

    03 - Connecting to a domain controller

    04 - Using the Server Manager Graphic Tool

    01 - Exploring the graphical server management interface

    02 - Configuring services

    05 - Working with Local Storage

    01 - Planning server storage

    02 - Working with Windows disk types

    03 - Dynamic disk volumes

    04 - Configuring disk and file systems

    06 - Alternative Administration Methods


    01 - The Command-Line Interface

    02 - The Minimal Server Interface

    03 - Enabling the Minimal Server Interface

    07 - Conclusion

    01 - Next steps

     

    Free Register

    ادامه مطلب
  • دوره رایگان "Building Your Technology Skills" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

    مشخصات دوره :

    نام دوره : Building Your Technology Skills

    گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

    مدت زمان دوره :  2 ساعت و 22 دقیقه

     قیمت دوره : رایگان

    حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

    سرفصل مطالب دوره :

    00 - New This Week

    01- Nesting VMs inside of VMs

    01 - Introduction

    01 - Welcome to Building Your Technology Skills

    02 - Building Your Technology Skills

    01 - Working with switches

    02 - Working with routers

    03 - Working with firewalls

    04 - Authentication and authorization- How they work

    05 - Microsoft Certification exam tips

    06 - Vocabulary and buzzwords

    07 - Understanding RAID

    08 - Overview of DNS

    09 - Creating Users

    10 - Working with DHCP

    11 - Exploring a Troubleshooting Methodology

    12- Understanding ping error messages

    13- Using the OSI network model

    14- Understanding Windows implicit groups

    15- Working with Windows Server 2016 management tools

     

    Free Register

    ادامه مطلب
  • دوره رایگان "CompTIA A+ Exam Prep (220-901) Part 1 Core Processing" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

    مشخصات دوره :

    نام دوره : CompTIA A+ Exam Prep (220-901) Part 1 Core Processing

    گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

    مدت زمان دوره :  2 ساعت و 22 دقیقه

     قیمت دوره : رایگان

    حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

    سرفصل مطالب دوره :

    00 - Introduction

    01 - Welcome

    01 - The Visible Computer

    01 - How computers work

    02 - Primary PC components

    03 - External connections

    04 - Inside the PC

    02 - Microprocessors

    01 - What is a CPU

    02 - CPU speeds and cores

    03 - CPU caches

    04 - 32-bit vs. 64-bit processing

    05 - CPU extensions

    06 - CPU sockets

    07 - Installing a CPU

    08 - Cooling your PC

    09 - Liquid cooling

    03 - RAM

    01 - RAM- Sticks and speeds

    02 - RAM capacity

    03 - Other types of RAM

    04 - Installing RAM

    05 - Troubleshooting RAM

    04 - BIOS

    01 - What is the BIOS

    02 - POST

    03 - System setup

    04 - Troubleshooting BIOS

    Free Register

    ادامه مطلب
  • دوره رایگان "CompTIA A+ Exam Prep (220-901) Part 5 Networking" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

    مشخصات دوره :

    نام دوره : CompTIA A+ Exam Prep (220-901) Part 5 Networking

    گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

    مدت زمان دوره :  4 ساعت و 44 دقیقه

     قیمت دوره : رایگان

    حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

    سرفصل مطالب دوره :

    00 - Introduction

    01 - Welcome

    01 - Essentials of Networking

    01 - Introduction to networking

    02 - Moving data over a network

    03 - Structured cabling

    04 - Patch cables

    05 - Fiber-optic and coaxial cabling

    06 - Networking tools

    02 - Local Area Networking

    01 - Introduction to TCP-IP

    02 - Network IDs and subnet mask

    03 - Dynamic IP addressing

    04 - Special IP addresses

    05 - NAT

    06 - Ping and ipconfig

    07 - TCP, UDP, and ICMP

    08 - Port numbers

    09 - Working with connections

    10 - Understanding DNS

    11 - Dealing with DNS

    12 - Windows naming

    13 - Routers

    14 - Configuring routers

    15 - Advanced router configuration

    03 - Wireless Networking

    01 - Wireless network hardware

    02 - Wi-Fi standards

    03 - Basic WAP setup

    04 - Wireless encryption

    05 - Wireless problem scenarios

    06 - Connecting to a Wi-Fi network

    07 - Troubleshooting wireless connections

    08 - Bluetooth

    04 - The Internet

    01 - Internet tiers

    02 - Dial-up connections

    03 - Broadband connections

    04 - Wireless Internet connections

    05 - Internet applications

    06 - Telnet and SSH

    07 - HTTP

    08 - Email

    09 - FTP

    10 - Remote desktop connections

    11 - File sharing

     

    Free Register

    ادامه مطلب
  • دوره رایگان "Creating Excel Power Pivot and Power View Dashboards" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

    مشخصات دوره :

    نام دوره : Creating Excel Power Pivot and Power View Dashboards

    گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

    مدت زمان دوره : 1 ساعت و 12 دقیقه

     قیمت دوره : رایگان

    حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

    سرفصل مطالب دوره :

    00 - Introduction

    01 - Welcome

    02 - Demonstration of the dashboard we will be building

    03 - Building an environment

    04 - Using the exercise files

    01 - Sourcing and Enhancing the Data Model

    01 - Dashboard design guidelines

    02 - Importing data

    03 - Relating data

    04 - Creating calculated fields and columns

    05 - Creating key performance indicators (KPIs)

    02 - Creating the Excel Power Pivot Dashboard

    01 - Add a linked table to the data model

    02 - Create the PivotTables

    03 - Create the PivotCharts

    04 - Create the PivotTables and charts for the customer KPI sheet

    03 - Completing Your Dashboard

    01 - Adding Power View visualizations

    02 - Formatting with color

    03 - Reviewing the completed dashboard

    04 - Conclusion

    01 - Next steps

    Free Register

    ادامه مطلب
  • دوره رایگان "Creating Interactive Dashboards in Excel 2013" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

    مشخصات دوره :

    نام دوره : Creating Interactive Dashboards in Excel 2013

    گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

    مدت زمان دوره : 2 ساعت و 34 دقیقه

     قیمت دوره : رایگان

    حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

    سرفصل مطالب دوره :

    00 - Introduction

    01 - Welcome

    02 - Using the exercise files

    01 - Introduction to Dynamic Dashboards

    01 - Why would you want to create a dynamic dashboard

    02 - Topics in this course

    02 - Preparing Your Data

    01 - Defining your requirements

    02 - Selecting your software

    03 - Setting up your data

    04 - Creating variables

    05 - Adding reference tables

    06 - Creating action queries

    03 - Designing Your Visual Layout

    01 - Introduction to visual design

    02 - Creating hierarchy in the template

    03 - Design elements- Color

    04 - Design elements- Typography and font size

    04 - Designing the Report

    01 - Importing data using PivotTables

    02 - Learning the four dimensions of a pivot table

    03 - Inserting slicers

    04 - Advanced slicers

    05 - Recording a macro

    06 - Editing VBA code

    07 - Copying VBA code to all macros

    08 - Inserting control buttons

    09 - Formatting charts

    05 - Improving User Experience

    01 - Definitions and help text

    02 - Inserting hyperlinks within a report

    03 - Debugging the template

    04 - Updating your data

    06 - Conclusion

    01 - Next steps

    Free Register

    ادامه مطلب
  • دوره رایگان "Creating Interactive Dashboards in Tableau" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

    مشخصات دوره :

    نام دوره : Creating Interactive Dashboards in Tableau

    گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

    مدت زمان دوره : 1 ساعت و 31 دقیقه

     قیمت دوره : رایگان

    حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

    سرفصل مطالب دوره :

    00 - Introduction

    01 - Welcome

    02 - Using the exercise files

    01 - Tableau Dashboards

    01 - Why Tableau

    02 - Best practices for dashboards

    03 - Process and workflow for design

    04 - Worksheets before dashboards

    02 - Worksheet Design

    01 - Identifying our project

    02 - Managing data format

    03 - Creating visuals

    04 - Analyzing data to determine dashboard design

    05 - Applying design requirements

    06 - Calculated fields

    07 - Creating sets

    08 - Reference lines

    03 - Dashboard Design

    01 - Dashboard hierarchy

    02 - Story

    03 - Dashboard objects

    04 - Quick filters

    05 - Grouping

    06 - Visual design

    04 - Designing Interactivity with Parameters

    01 - Dimensions for user choice

    02 - Changing chart types

    03 - Pages

    04 - Actions

    05 - Keeping Your Dashboard Up to Date

    01 - Viz of the week

    02 - Reverse engineer

    03 - Iterations and improvements

    04 - Tableau dashboard publication

    06 - Conclusion

    01 - Next steps

    Free Register

    ادامه مطلب
  • دوره رایگان "Creating Interactive Presentations with Shiny and R" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

    مشخصات دوره :

    نام دوره : Creating Interactive Presentations with Shiny and R

    گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

    مدت زمان دوره : 1 ساعت و 53 دقیقه

     قیمت دوره : رایگان

    حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

    سرفصل مطالب دوره :

    00 - Introduction

    01 - Welcome

    02 - What you should know before watching

    03 - Using the exercise files

    04 - Using the knowledge checks

    01 - RStudio

    01 - Why use RStudio

    02 - RStudio install

    03 - RStudio setup

    04 - Manage your work with projects

    05 - Knowledge check

    02 - RMarkdown

    01 - Why use RMarkdown

    02 - Add slide to template

    03 - Add code and charts

    04 - Chunk options and CSS

    05 - Additional presentation options

    06 - Knowledge check

    03 - RPubs

    01 - Why use RPubs platform

    02 - Register for an account

    03 - Publish to RPubs

    04 - Knowledge check

    04 - Shiny

    01 - Why use Shiny

    02 - Add a shinyApp to a presentation

    03 - Different control types

    04 - Interdependent controls

    05 - Reactive expressions

    06 - Layout Shiny apps

    07 - Themes and customization

    08 - Knowledge check

    05 - Deploy to Shiny

    01 - Why use shinyapps.io

    02 - Connect RStudio to shinyapps.io

    03 - Deploy presentation to shinyapps.io

    04 - Manage your deployed shinyapps.io

    05 - Knowledge check

    06 - Shiny Dashboards

    01 - Why make dashboards with Shiny

    02 - ui.R and server.R files

    03 - Using htmlwidgets in Shiny apps

    04 - shinyAppDir

    05 - iframes

    06 - Knowledge check

    07 - Conclusion

    01 - Next steps

    Free Register

    ادامه مطلب
  • دوره رایگان "Creating Quick No-Code SharePoint Business Solutions with Composites" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

    مشخصات دوره :

    نام دوره : Creating Quick No-Code SharePoint Business Solutions with Composites

    گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

    مدت زمان دوره : 3 ساعت و 50 دقیقه

     قیمت دوره : رایگان

    حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

    سرفصل مطالب دوره :

    00 - Introduction

    01 - Welcome

    02 - What you should know before watching this course

    01 - Introduction to SharePoint No-Code Composites

    01 - What is a composite

    02 - What does SharePoint provide

    03 - Microsoft Office integration

    04 - Sharing and social computing

    02 - Composites Life Cycle

    01 - Requirement discovery

    02 - Creating content types

    03 - Document management

    04 - Data modeling

    05 - Deploying composites

    03 - Utilizing Workflows

    01 - What is a workflow

    02 - Out-of-the-box workflows

    03 - Custom workflows

    04 - Utilizing SharePoint Site Templates

    01 - Project site

    02 - Publishing site

    03 - Business intelligence site

    04 - Team site

    05 - Utilizing Access Apps

    01 - Using Access templates

    02 - Using Access user interfaces

    06 - Business Intelligence Integration

    01 - Excel Services

    02 - Power Pivot

    03 - PerformancePoint Services

    07 - Business Solutions Implemented with Composites

    01 - Using SharePoint Excel Services to share Excel workbooks

    02 - Creating a dashboard with PerformancePoint Services

    03 - Mashing up external data with Business Data Connectivity service

    04 - Customizing the Product Catalog publishing site

    05 - Using SQL reporting services in SharePoint

    08 - Conclusion

    01 - Next steps

    Free Register

    ادامه مطلب
  • دوره رایگان "Creating Secure PHP Websites" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

    مشخصات دوره :

    نام دوره : Creating Secure PHP Websites

    گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

    مدت زمان دوره : 4 ساعت و 15 دقیقه

     قیمت دوره : رایگان

    حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

    سرفصل مطالب دوره :

    00 - Introduction

    01 - Welcome

    02 - Using the exercise files

    01 - Security Overview

    01 - What is security

    02 - Security and PHP

    03 - General security principles

    02 - Securing Your PHP Installation

    01 - Keeping versions up to date

    02 - phpinfo and phpMyAdmin

    03 - Configure register globals

    04 - Configure error reporting

    05 - Configuring magic quotes

    06 - Configuring safe mode

    07 - Other configurations

    08 - PHP on a shared host

    03 - Filtering Input and Controlling Output

    01 - Validating input

    02 - Sanitizing data

    03 - Labeling variables

    04 - Keeping code private

    05 - Smart logging

    04 - Defending against the Most Common Attacks

    01 - Cross-site scripting (XSS)

    02 - Cross-site request forgery (CSRF)

    03 - SQL injection

    04 - URL manipulation

    05 - Faked requests and forms

    06 - Cookie visibility and theft

    07 - Encrypting cookies

    08 - Signing cookies

    09 - Session hijacking and fixation

    10 - Remote system execution

    11 - PHP code injection

    12 - File upload abuse

    13 - Securing uploaded files

    14 - Setting file permissions

    15 - Limiting upload file size

    16 - Validating file types

    05 - Encryption and User Authentication

    01 - Password encryption

    02 - Password requirements

    03 - Authentication in PHP

    04 - Throttling brute-force attacks

    05 - Blacklisting IP addresses

    06 - Implementing password reset tokens

    06 - Conclusion

    01 - Next steps

    Free Register

    ادامه مطلب
  • دوره رایگان "Crystal Reports 2011 Essential Training" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

    مشخصات دوره :

    نام دوره : Crystal Reports 2011 Essential Training

    گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

    مدت زمان دوره : 3 ساعت و 19 دقیقه

     قیمت دوره : رایگان

    حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

    سرفصل مطالب دوره :

    00 - Introduction

    01 - Welcome
    m 6s
    02 - Using the exercise files

    01 - Getting to Know Crystal Reports 2011

    01 - Exploring the Crystal Reports user interface

    02 - Setting program options

    03 - Setting report options

    04 - Assigning report properties

    05 - Navigating within a report

    06 - Adding page numbers and printing

    07 - Changing page layout

    08 - Getting help in Crystal Reports 2011

    02 - Creating a Report

    01 - Using the Standard Report Creation Wizard

    02 - Linking to a data source

    03 - Linking to a source with multiple tables

    04 - Adding fields to a report

    05 - Saving a report

    03 - Managing Report Sections

    01 - Creating a section

    02 - Resizing a report section

    03 - Merging report sections

    04 - Managing section order

    05 - Hiding report sections

    06 - Creating multiple columns in a report

    07 - Deleting a section

    04 - Sorting and Grouping Data

    01 - Sorting data

    02 - Defining a group

    03 - Grouping data based on dates and times

    04 - Reordering and deleting groups

    05 - Changing group options

    06 - Creating a summary

    07 - Defining statistical summaries

    08 - Creating a drill-down report

    09 - Sorting by group

    05 - Formatting Reports and Report Elements

    01 - Applying a report template

    02 - Formatting a report control

    03 - Applying number formats to report controls

    04 - Applying formats to date fields

    05 - Resizing, aligning, and reordering objects

    06 - Managing images and drawing objects

    06 - Adding Charts to a Report

    01 - Introducing available chart types

    02 - Creating a chart

    03 - Creating a chart using the Group layout

    04 - Creating a chart using the Cross-Tab layout

    05 - Formatting chart elements

    07 - Selecting Records in a Report

    01 - Selecting records within a single field

    02 - Selecting records using multiple fields

    03 - Creating selection rules using the Or operator

    04 - Selecting records based on dates

    05 - Selecting records using formulas

    08 - Managing Reports Using Parameter Fields

    01 - Creating a parameter field by entering a list of values

    02 - Defining default parameter values

    03 - Defining multi-value parameter fields

    04 - Allowing dynamic parameters

    05 - Editing and deleting parameter fields

    09 - Summarizing Data Using Formulas

    01 - Introducing the Formula Workshop

    02 - Using functions in formulas

    03 - Adding if-then logic to formulas

    04 - Adding case statements to formulas

    05 - Correcting formula errors

    10 - Adding Subreports

    01 - Creating an unlinked subreport

    02 - Creating a linked subreport

    03 - Creating an on-demand subreport

    04 - Formatting subreports

    11 - Summarizing Data Using Cross-Tabs

    01 - Creating and manipulating a cross-tab

    02 - Sorting cross-tab group values

    03 - Adding summary fields to a cross-tab

    04 - Adding a formula field to a cross-tab

    05 - Formatting a cross-tab

    12 - Exporting Report Data

    01 - Exporting to Excel

    02 - Exporting a report to Word using an RTF file

    03 - Exporting a report to a CSV file

    04 - Exporting a report to a web file

    05 - Exporting a report to an XML file

    13 - Conclusion

    01 - Additional resources

    Free Register

    ادامه مطلب
  • دوره رایگان "Crystal Reports 2013 Essential Training" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

    مشخصات دوره :

    نام دوره : Crystal Reports 2013 Essential Training

    گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

    مدت زمان دوره : 3 ساعت و 49 دقیقه

     قیمت دوره : رایگان

    حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

    سرفصل مطالب دوره :

    00 - Introduction

    01 - Welcome

    02 - Using the exercise files

    01 - Getting to Know Crystal Reports 2013

    01 - Exploring the Crystal Reports user interface

    02 - Setting program options

    03 - Setting report options

    04 - Assigning report properties

    05 - Navigating within a report

    06 - Adding page numbers and printing

    07 - Changing page layout

    08 - Getting help in Crystal Reports 2013

    02 - Creating a Report

    01 - Using the Standard Report Creation Wizard

    02 - Linking to a data source

    03 - Linking to a source with multiple tables

    04 - Adding fields to a report

    05 - Saving a report

    03 - Managing Report Sections

    01 - Creating a section

    02 - Resizing a report section

    03 - Merging report sections

    04 - Managing section order

    05 - Hiding report sections

    06 - Creating multiple columns in a report

    07 - Deleting a section

    04 - Sorting and Grouping Data

    01 - Sorting data

    02 - Defining a group

    03 - Grouping data based on dates and times

    04 - Reordering and deleting groups

    05 - Changing group options

    06 - Creating a summary

    07 - Defining statistical summaries

    08 - Creating a drill-down report

    09 - Sorting by group

    05 - Formatting Reports and Report Elements

    01 - Applying a report template

    02 - Formatting a report control

    03 - Applying number formats to report controls

    04 - Applying formats to date fields

    05 - Resizing, aligning, and reordering objects

    06 - Managing images and drawing objects

    07 - Highlighting records

    06 - Adding Charts to a Report

    01 - Introducing available chart types

    02 - Creating a chart

    03 - Creating a chart using the Group layout

    04 - Creating a chart using the Cross-Tab layout

    05 - Formatting chart elements

    07 - Selecting Records in a Report

    01 - Selecting records within a single field

    02 - Selecting records using multiple fields

    03 - Creating selection rules using the OR operator

    04 - Selecting records based on dates

    05 - Selecting records using formulas

    08 - Managing Reports Using Parameter Fields

    01 - Creating a parameter field by entering a list of values

    02 - Defining default parameter values

    03 - Defining multivalue parameter fields

    04 - Allowing dynamic parameters

    05 - Editing and deleting parameter fields

    09 - Summarizing Data Using Formulas

    01 - Introducing the Formula Workshop

    02 - Using functions in formulas

    03 - Adding if-then logic to formulas

    04 - Adding case statements to formulas

    05 - Correcting formula errors

    10 - Adding Subreports

    01 - Creating an unlinked subreport

    02 - Creating a linked subreport

    03 - Creating an on-demand subreport

    04 - Formatting subreports

    11 - Summarizing Data Using Cross-Tabs

    01 - Using the Cross-Tab Report Creation Wizard

    02 - Adding a cross-tab to a report

    03 - Manipulating a cross-tab

    04 - Sorting cross-tab group values

    05 - Changing cross-tab summary operations

    06 - Adding a formula field to a cross-tab

    07 - Formatting a cross-tab

    12 - Exporting Report Data

    01 - Exporting to Excel

    02 - Exporting a report to Word using an RTF file

    03 - Exporting a report to a CSV file

    04 - Exporting a report to a web file

    05 - Exporting a report to an XML file

    13 - Conclusion

    01 - Next steps

    Free Register

    ادامه مطلب
  • دوره رایگان "Crystal Reports 2013 Experts and Customizing Reports" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

    مشخصات دوره :

    نام دوره : Crystal Reports 2013 Experts and Customizing Reports

    گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

    مدت زمان دوره :  50 دقیقه

     قیمت دوره : رایگان

    حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

    سرفصل مطالب دوره :

    00 - Introduction

    01 - Welcome

    02 - What you should know before watching this course

    03 - Using the exercise files

    01 - Review of the Experts Toolbars

    01 - Working with conditions on the experts

    02 - Working with the Group Sort Expert

    03 - Working with the Section Expert

    02 - Customize Crystal Reports

    01 - Setting defaults for fields

    02 - Showing field types

    03 - Browsing data

    03 - Work with Specified Grouping

    01 - Understanding specified grouping

    02 - Build specified groups

    03 - What to do with the Others group

    04 - Work with Top N and Bottom N Groups

    01 - What are Top N and Bottom N groups-

    02 - Working with multiple Top-Bottom N groups

    03 - Repeating group headers on each page

    05 - Special Groups, Formats, and Conditions

    01 - Grouping and showing formulas for the display

    02 - Creating unique groups while showing meaningful information

    06 - Conversion Formulas

    01 - Using totext to convert numbers to text and remove decimals

    02 - Convert text to numbers, dates, and currency

    03 - Reverse numbers signs for financial reports

    07 - Conclusion

    01 - Next steps

    Free Register

    ادامه مطلب
  • دوره رایگان "Crystal Reports 2013 Linking, Nulls, and Letter Writing" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

    مشخصات دوره :

    نام دوره : Crystal Reports 2013 Linking, Nulls, and Letter Writing

    گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

    مدت زمان دوره :  30 دقیقه

     قیمت دوره : رایگان

    حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

    سرفصل مطالب دوره :

    00 - Introduction

    01 - Welcome

    02 - What you should know before watching this course

    03 - Using the exercise files

    01 - Understanding Links and Join Types

    01 - Understand the different join types

    02 - Change data source connections

    02 - Dealing with Nulls

    01 - Change the value displayed when it is null

    02 - Filter by null values

    03 - Combine fields using formulas

    04 - Writing if statements to change nulls

    05 - Combine fields in a text box

    03 - Create Letters vs. Reports

    01 - Create an address block

    02 - Create the letter

    03 - Add the custom fields

    04 - Create Mailing Labels

    01 - Setting up your mailing labels

    02 - Customizing your address block

    05 - Conclusion

    01 - Next steps

    Free Register

    ادامه مطلب
  • دوره رایگان "Cybersecurity with Cloud Computing" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

    مشخصات دوره :

    نام دوره : Cybersecurity with Cloud Computing 

    گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

    مدت زمان دوره :  2 ساعت و 29 دقیقه

     قیمت دوره : رایگان

    حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

    سرفصل مطالب دوره :

    00 - Introduction

    01 - Welcome

    02 - What you should know

    03 - Reference sites

    04 - Using the exercise files

    01 - Cloud Fundamentals

    01 - Defining the essential characteristics of cloud

    02 - Understanding infrastructure as a service

    03 - Unraveling platform as a service

    04 - Comprehending software as a service

    05 - Discovering deployment models

    06 - Identifying cloud incidents

    07 - Dissecting the anatomy of a service failure

    08 - Deciphering the anatomy of a business failure

    09 - Defining trust models for cloud

    02 - Cloud Security Guidance

    01 - Identifying governance and risk

    02 - Complying with legal and audit requrements

    03 - Managing information and data security

    04 - Providing portability and interoperability

    05 - Comparing traditional IT, BCP, and DR

    06 - Understanding data center operations

    07 - Managing incident response

    08 - Maximizing application security

    09 - Testing and monitoring applications

    10 - Managing encryption and keys

    11 - Verifying identity in the cloud

    12 - Controlling cloud access

    13 - Implementing virtualization

    14 - Providing security as a service

    15 - Challenge- Cloud security knowledge

    16 - Solution- Cloud security knowledge

    03 - Architecting Security

    01 - Introducing SABSA

    02 - Using Fast Tracker

    03 - Defining SABSA attributes

    04 - Diving deeper into Fast Tracker

    05 - Introducing cloud attribute taxonomy

    06 - Challenge- Case study risk

    07 - Solution- Case study risk

    04 - Conclusion

    01 - Next steps

    Free Register

    ادامه مطلب
  • دوره رایگان "Data Modeling with Excel Power Pivot" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

    مشخصات دوره :

    نام دوره : Data Modeling with Excel Power Pivot 

    گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

    مدت زمان دوره :  1 ساعت و 15 دقیقه

     قیمت دوره : رایگان

    حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

    سرفصل مطالب دوره :

    00 - Introduction

    01 - Welcome

    02 - Using the exercise files

    01 - Introduction to Power Pivot

    01 - Concepts and terminology

    02 - Introducing the Power Pivot interface

    02 - The Power Pivot Data Model

    01 - Adding data sources

    02 - Establishing table relationships

    03 - Working with date tables

    04 - Adding hierarchies

    05 - Understanding perspectives

    06 - Using key performance indicators (KPIs)

    03 - Introduction to Data Analysis Expressions (DAX)

    01 - Basic DAX syntax

    02 - Using the DAX coding interfaces

    03 - Understanding evaluation context

    04 - The critical CALCULATE and FILTER functions

    05 - Overview of other DAX functions

    04 - Conclusion

    01 - Next steps

    Free Register

    ادامه مطلب

سامانه iran-lms.com مرجع دوره های تخصصی (آنلاین و حضوری) و محصولات آموزش الکترونیکی (elearning products) در کشور می باشد.

درباره iran-lms.com

گروه Iran LMS، یک گروه آموزشی می­ باشد که توسط مدیران شرکت ایده پردازان نسل آریا، و با هدف نهادینه ساختن فرهنگ راه ­اندازی و بکار گیری آموزش مجازی در جامعه آموزشی کشور راه ­اندازی گردید.

خدمات iran-lms.comعبارتند از :

  • استقرار آموزش الکترونیکی در سازمان ها
  • ارائه محصولات آموزش الکترونیکی
  • مرجع آموزش های آنلاین
  • برگزاری دوره های تخصصی آنلاین و حضوری

راه های تماس با مشاورین آموزشی

می توانید از طریق ایمیل و یا تماس مستقیم با بخش پشتیبانی شرکت در تماس باشید.

آدرس ایمیل :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شماره تماس شرکت  : 88768500-۰۲۱