• این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • 021−22864758

دوره های رایگان

 • دوره رایگان "Creating Secure PHP Websites" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Creating Secure PHP Websites

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره : 4 ساعت و 15 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - Using the exercise files

  01 - Security Overview

  01 - What is security

  02 - Security and PHP

  03 - General security principles

  02 - Securing Your PHP Installation

  01 - Keeping versions up to date

  02 - phpinfo and phpMyAdmin

  03 - Configure register globals

  04 - Configure error reporting

  05 - Configuring magic quotes

  06 - Configuring safe mode

  07 - Other configurations

  08 - PHP on a shared host

  03 - Filtering Input and Controlling Output

  01 - Validating input

  02 - Sanitizing data

  03 - Labeling variables

  04 - Keeping code private

  05 - Smart logging

  04 - Defending against the Most Common Attacks

  01 - Cross-site scripting (XSS)

  02 - Cross-site request forgery (CSRF)

  03 - SQL injection

  04 - URL manipulation

  05 - Faked requests and forms

  06 - Cookie visibility and theft

  07 - Encrypting cookies

  08 - Signing cookies

  09 - Session hijacking and fixation

  10 - Remote system execution

  11 - PHP code injection

  12 - File upload abuse

  13 - Securing uploaded files

  14 - Setting file permissions

  15 - Limiting upload file size

  16 - Validating file types

  05 - Encryption and User Authentication

  01 - Password encryption

  02 - Password requirements

  03 - Authentication in PHP

  04 - Throttling brute-force attacks

  05 - Blacklisting IP addresses

  06 - Implementing password reset tokens

  06 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  ادامه مطلب
 • دوره رایگان "Crystal Reports 2011 Essential Training" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Crystal Reports 2011 Essential Training

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره : 3 ساعت و 19 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome
  m 6s
  02 - Using the exercise files

  01 - Getting to Know Crystal Reports 2011

  01 - Exploring the Crystal Reports user interface

  02 - Setting program options

  03 - Setting report options

  04 - Assigning report properties

  05 - Navigating within a report

  06 - Adding page numbers and printing

  07 - Changing page layout

  08 - Getting help in Crystal Reports 2011

  02 - Creating a Report

  01 - Using the Standard Report Creation Wizard

  02 - Linking to a data source

  03 - Linking to a source with multiple tables

  04 - Adding fields to a report

  05 - Saving a report

  03 - Managing Report Sections

  01 - Creating a section

  02 - Resizing a report section

  03 - Merging report sections

  04 - Managing section order

  05 - Hiding report sections

  06 - Creating multiple columns in a report

  07 - Deleting a section

  04 - Sorting and Grouping Data

  01 - Sorting data

  02 - Defining a group

  03 - Grouping data based on dates and times

  04 - Reordering and deleting groups

  05 - Changing group options

  06 - Creating a summary

  07 - Defining statistical summaries

  08 - Creating a drill-down report

  09 - Sorting by group

  05 - Formatting Reports and Report Elements

  01 - Applying a report template

  02 - Formatting a report control

  03 - Applying number formats to report controls

  04 - Applying formats to date fields

  05 - Resizing, aligning, and reordering objects

  06 - Managing images and drawing objects

  06 - Adding Charts to a Report

  01 - Introducing available chart types

  02 - Creating a chart

  03 - Creating a chart using the Group layout

  04 - Creating a chart using the Cross-Tab layout

  05 - Formatting chart elements

  07 - Selecting Records in a Report

  01 - Selecting records within a single field

  02 - Selecting records using multiple fields

  03 - Creating selection rules using the Or operator

  04 - Selecting records based on dates

  05 - Selecting records using formulas

  08 - Managing Reports Using Parameter Fields

  01 - Creating a parameter field by entering a list of values

  02 - Defining default parameter values

  03 - Defining multi-value parameter fields

  04 - Allowing dynamic parameters

  05 - Editing and deleting parameter fields

  09 - Summarizing Data Using Formulas

  01 - Introducing the Formula Workshop

  02 - Using functions in formulas

  03 - Adding if-then logic to formulas

  04 - Adding case statements to formulas

  05 - Correcting formula errors

  10 - Adding Subreports

  01 - Creating an unlinked subreport

  02 - Creating a linked subreport

  03 - Creating an on-demand subreport

  04 - Formatting subreports

  11 - Summarizing Data Using Cross-Tabs

  01 - Creating and manipulating a cross-tab

  02 - Sorting cross-tab group values

  03 - Adding summary fields to a cross-tab

  04 - Adding a formula field to a cross-tab

  05 - Formatting a cross-tab

  12 - Exporting Report Data

  01 - Exporting to Excel

  02 - Exporting a report to Word using an RTF file

  03 - Exporting a report to a CSV file

  04 - Exporting a report to a web file

  05 - Exporting a report to an XML file

  13 - Conclusion

  01 - Additional resources

  Free Register

  ادامه مطلب
 • دوره رایگان "Crystal Reports 2013 Essential Training" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Crystal Reports 2013 Essential Training

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره : 3 ساعت و 49 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - Using the exercise files

  01 - Getting to Know Crystal Reports 2013

  01 - Exploring the Crystal Reports user interface

  02 - Setting program options

  03 - Setting report options

  04 - Assigning report properties

  05 - Navigating within a report

  06 - Adding page numbers and printing

  07 - Changing page layout

  08 - Getting help in Crystal Reports 2013

  02 - Creating a Report

  01 - Using the Standard Report Creation Wizard

  02 - Linking to a data source

  03 - Linking to a source with multiple tables

  04 - Adding fields to a report

  05 - Saving a report

  03 - Managing Report Sections

  01 - Creating a section

  02 - Resizing a report section

  03 - Merging report sections

  04 - Managing section order

  05 - Hiding report sections

  06 - Creating multiple columns in a report

  07 - Deleting a section

  04 - Sorting and Grouping Data

  01 - Sorting data

  02 - Defining a group

  03 - Grouping data based on dates and times

  04 - Reordering and deleting groups

  05 - Changing group options

  06 - Creating a summary

  07 - Defining statistical summaries

  08 - Creating a drill-down report

  09 - Sorting by group

  05 - Formatting Reports and Report Elements

  01 - Applying a report template

  02 - Formatting a report control

  03 - Applying number formats to report controls

  04 - Applying formats to date fields

  05 - Resizing, aligning, and reordering objects

  06 - Managing images and drawing objects

  07 - Highlighting records

  06 - Adding Charts to a Report

  01 - Introducing available chart types

  02 - Creating a chart

  03 - Creating a chart using the Group layout

  04 - Creating a chart using the Cross-Tab layout

  05 - Formatting chart elements

  07 - Selecting Records in a Report

  01 - Selecting records within a single field

  02 - Selecting records using multiple fields

  03 - Creating selection rules using the OR operator

  04 - Selecting records based on dates

  05 - Selecting records using formulas

  08 - Managing Reports Using Parameter Fields

  01 - Creating a parameter field by entering a list of values

  02 - Defining default parameter values

  03 - Defining multivalue parameter fields

  04 - Allowing dynamic parameters

  05 - Editing and deleting parameter fields

  09 - Summarizing Data Using Formulas

  01 - Introducing the Formula Workshop

  02 - Using functions in formulas

  03 - Adding if-then logic to formulas

  04 - Adding case statements to formulas

  05 - Correcting formula errors

  10 - Adding Subreports

  01 - Creating an unlinked subreport

  02 - Creating a linked subreport

  03 - Creating an on-demand subreport

  04 - Formatting subreports

  11 - Summarizing Data Using Cross-Tabs

  01 - Using the Cross-Tab Report Creation Wizard

  02 - Adding a cross-tab to a report

  03 - Manipulating a cross-tab

  04 - Sorting cross-tab group values

  05 - Changing cross-tab summary operations

  06 - Adding a formula field to a cross-tab

  07 - Formatting a cross-tab

  12 - Exporting Report Data

  01 - Exporting to Excel

  02 - Exporting a report to Word using an RTF file

  03 - Exporting a report to a CSV file

  04 - Exporting a report to a web file

  05 - Exporting a report to an XML file

  13 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  ادامه مطلب
 • دوره رایگان "Crystal Reports 2013 Experts and Customizing Reports" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Crystal Reports 2013 Experts and Customizing Reports

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره :  50 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - What you should know before watching this course

  03 - Using the exercise files

  01 - Review of the Experts Toolbars

  01 - Working with conditions on the experts

  02 - Working with the Group Sort Expert

  03 - Working with the Section Expert

  02 - Customize Crystal Reports

  01 - Setting defaults for fields

  02 - Showing field types

  03 - Browsing data

  03 - Work with Specified Grouping

  01 - Understanding specified grouping

  02 - Build specified groups

  03 - What to do with the Others group

  04 - Work with Top N and Bottom N Groups

  01 - What are Top N and Bottom N groups-

  02 - Working with multiple Top-Bottom N groups

  03 - Repeating group headers on each page

  05 - Special Groups, Formats, and Conditions

  01 - Grouping and showing formulas for the display

  02 - Creating unique groups while showing meaningful information

  06 - Conversion Formulas

  01 - Using totext to convert numbers to text and remove decimals

  02 - Convert text to numbers, dates, and currency

  03 - Reverse numbers signs for financial reports

  07 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  ادامه مطلب
 • دوره رایگان "Crystal Reports 2013 Linking, Nulls, and Letter Writing" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Crystal Reports 2013 Linking, Nulls, and Letter Writing

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره :  30 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - What you should know before watching this course

  03 - Using the exercise files

  01 - Understanding Links and Join Types

  01 - Understand the different join types

  02 - Change data source connections

  02 - Dealing with Nulls

  01 - Change the value displayed when it is null

  02 - Filter by null values

  03 - Combine fields using formulas

  04 - Writing if statements to change nulls

  05 - Combine fields in a text box

  03 - Create Letters vs. Reports

  01 - Create an address block

  02 - Create the letter

  03 - Add the custom fields

  04 - Create Mailing Labels

  01 - Setting up your mailing labels

  02 - Customizing your address block

  05 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  ادامه مطلب
 • دوره رایگان "Cybersecurity with Cloud Computing" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Cybersecurity with Cloud Computing 

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره :  2 ساعت و 29 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - What you should know

  03 - Reference sites

  04 - Using the exercise files

  01 - Cloud Fundamentals

  01 - Defining the essential characteristics of cloud

  02 - Understanding infrastructure as a service

  03 - Unraveling platform as a service

  04 - Comprehending software as a service

  05 - Discovering deployment models

  06 - Identifying cloud incidents

  07 - Dissecting the anatomy of a service failure

  08 - Deciphering the anatomy of a business failure

  09 - Defining trust models for cloud

  02 - Cloud Security Guidance

  01 - Identifying governance and risk

  02 - Complying with legal and audit requrements

  03 - Managing information and data security

  04 - Providing portability and interoperability

  05 - Comparing traditional IT, BCP, and DR

  06 - Understanding data center operations

  07 - Managing incident response

  08 - Maximizing application security

  09 - Testing and monitoring applications

  10 - Managing encryption and keys

  11 - Verifying identity in the cloud

  12 - Controlling cloud access

  13 - Implementing virtualization

  14 - Providing security as a service

  15 - Challenge- Cloud security knowledge

  16 - Solution- Cloud security knowledge

  03 - Architecting Security

  01 - Introducing SABSA

  02 - Using Fast Tracker

  03 - Defining SABSA attributes

  04 - Diving deeper into Fast Tracker

  05 - Introducing cloud attribute taxonomy

  06 - Challenge- Case study risk

  07 - Solution- Case study risk

  04 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  ادامه مطلب
 • دوره رایگان "Data Modeling with Excel Power Pivot" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Data Modeling with Excel Power Pivot 

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره :  1 ساعت و 15 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - Using the exercise files

  01 - Introduction to Power Pivot

  01 - Concepts and terminology

  02 - Introducing the Power Pivot interface

  02 - The Power Pivot Data Model

  01 - Adding data sources

  02 - Establishing table relationships

  03 - Working with date tables

  04 - Adding hierarchies

  05 - Understanding perspectives

  06 - Using key performance indicators (KPIs)

  03 - Introduction to Data Analysis Expressions (DAX)

  01 - Basic DAX syntax

  02 - Using the DAX coding interfaces

  03 - Understanding evaluation context

  04 - The critical CALCULATE and FILTER functions

  05 - Overview of other DAX functions

  04 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  ادامه مطلب
 • دوره رایگان "Data Visualization for Data Analysts" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Data Visualization for Data Analysts 

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره :  1 ساعت و 31 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  01 - Why

  01 - Meeting today`s critical communications challenges

  02 - Visual perception

  02 - Visual Communications in 12 Easy Lessons

  01 - Story

  02 - Headlines

  03 - Color

  04 - Axes, labeling, and legends

  05 - Scale

  06 - The right data

  07 - Picking the right chart

  08 - Exploring chart options

  09 - Tools

  10 - Sketching and wireframing

  11 - Simplification - KWYRWTS

  12 - What about leave-behinds, smart guy-

  03 - In Practice

  01 - Rethinking text-based slides

  02 - Rethinking some charts

  03 - The power of simplification- Convincing your bosses

  04 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  ادامه مطلب
 • دوره رایگان "Data Visualization Storytelling Essentials" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Data Visualization Storytelling Essentials

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره :  1 ساعت و 16 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - Need to know

  03 - Using the exercise files

  04 - Knowledge checks

  01 - Why Storytelling

  01 - Wired for story

  02 - Storytelling is essential

  03 - Use story even when you don`t

  04 - Knowledge check

  02 - Story Structure

  01 - KWYRWTS

  02 - Story structure

  03 - Find the story in your data

  04 - Sketch and storyboard

  05 - Knowledge check

  03 - Story Mechanisms

  01 - Linear logic

  02 - Change over time

  03 - Flow diagrams

  04 - Compare and contrast

  05 - Progressive depth

  06 - Personalization

  07 - Text

  08 - Knowledge check

  04 - Final Touches

  01 - Labeling

  02 - Eye candy

  03 - Repetition and redundancy

  04 - Relatibility

  05 - Complexity

  06 - Knowledge check

  05 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  ادامه مطلب
 • دوره رایگان "Data-Analysis Fundamentals with Excel" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Data-Analysis Fundamentals with Excel 

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره :  2 ساعت و 24 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - What you should know

  03 - Using the exercise files

  01 - Foundational Concepts of Data Analysis

  01 - Calculating mean and median values

  02 - Measuring maximums, minimums, and other data characteristics

  03 - Analyzing data using variance and standard deviation

  04 - Introducing the central limit theorem

  05 - Analyzing a population using data samples

  06 - Identifying and minimizing sources of error

  02 - Visualizing Data

  01 - Grouping data using histograms

  02 - Identifying relationships using XY scatter charts

  03 - Visualizing data using logarithmic scales

  04 - Adding trendlines to charts

  05 - Forecasting future results

  06 - Calculating running averages

  03 - Testing a Hypothesis

  01 - Formulating a hypothesis

  02 - Interpreting the results of your analysis

  03 - Considering the limits of hypothesis testing

  04 - Utilizing Data Distributions

  01 - Using the normal distribution

  02 - Using the exponential distribution

  03 - Using a uniform distribution

  04 - Using the binomial distribution

  05 - Using the Poisson distribution

  05 - Measuring Covariance and Correlation

  01 - Visualizing what covariance means

  02 - Calculating covariance between two columns of data

  03 - Calculating covariance among multiple pairs of columns

  04 - Visualizing what correlation means

  05 - Calculating correlation between two columns of data

  06 - Calculating correlation among multiple pairs of columns

  06 - Performing Bayesian Analysis

  01 - Introducing Bayesian analysis

  02 - Analyzing a sample problem- Kahneman`s Cabs

  03 - Creating a classification matrix

  04 - Calculating Bayesian probabilities in Excel

  05 - Updating your Bayesian analysis

  07 - Conclusion

  01 - Further resources

  Free Register

  ادامه مطلب
 • دوره رایگان "Data-Driven Presentations with Excel and PowerPoint" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Data-Driven Presentation with Excel and PowerPoint 

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره :  3 ساعت و 46 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - What you should know before watching this course

  03 - Using the exercise files

  01 - Data-Driven Presentations- The Basics

  01 - Creating a data-driven presentation

  02 - Using Excel data in PowerPoint

  03 - How themes impact presentation data

  02 - Formatting Excel Tables for Presentations

  01 - Formatting a range as a table

  02 - Setting table options

  03 - Changing a table to a range

  04 - Dividing large numbers

  03 - Highlighting Data with Conditional Formatting

  01 - Understanding conditional formatting

  02 - Formatting a cell based on its contents

  03 - Using data bars

  04 - Using icon sets

  05 - Editing a conditional format

  04 - Using Charts to Illustrate Data

  01 - Choosing the right chart

  02 - Creating a pie chart

  03 - Creating a column chart

  04 - Building an infographic using a picture fill

  05 - Creating a 100 chart

  06 - Creating a combination chart

  07 - Creating charts in PowerPoint

  05 - Summarizing with PivotTables and PivotCharts

  01 - Creating and formatting a PivotTable

  02 - Filtering items in a PivotTable

  03 - Creating a PivotChart

  06 - Taking Excel to PowerPoint

  01 - Copying data and charts in Excel

  02 - Pasting charts and tables from the Office Clipboard

  03 - Linking data and objects

  04 - Copying tables and pasting pictures

  05 - Building a data-driven presentation directly in PowerPoint

  06 - Using sparklines in presentations

  07 - Using SmartArt in Data-Driven Presentations

  01 - Creating a SmartArt diagram

  02 - Repurposing lists as diagrams

  03 - Creating an organization chart with photos

  04 - Converting SmartArt to shapes

  08 - Animating Charts and Data

  01 - Animating charts

  02 - Removing animation

  03 - Focusing your audience with emphasis effects and shapes

  04 - Modifying animation order

  05 - Animating SmartArt

  06 - Animating large tables and objects

  09 - Finalizing Your Presentation

  01 - Documenting your presentation

  02 - Saving your presentation as a template

  10 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  ادامه مطلب
 • دوره رایگان "Database Fundamentals Administration" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Database Fundamentals Administration 

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره :  1 ساعت و 14 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - Preparing for the MTA Exam 98-364

  03 - Using the exercise files

  04 - Challenges explained

  05 - What you should know

  01 - Securing the Database Server

  01 - Understanding security fundamentals

  02 - Securing the database server

  03 - Implementing server-level security in SQL Server Management Studio

  04 - Understanding Windows authentication

  05 - Creating a new Windows user

  02 - Enforcing Database Roles

  01 - Managing password policies

  02 - Understanding fixed server roles

  03 - Assigning server roles

  04 - Challenge- Creating a new user account

  05 - Solution- Creating a new user account

  03 - Working with Fixed Database Roles

  01 - Granting access to a database

  02 - Understanding fixed database roles

  03 - Assigning fixed database roles

  04 - Assigning Database Object Permissions

  01 - Understanding object permissions

  02 - Granting object-level permissions in SSMS

  03 - Granting user permissions to objects

  04 - Managing roles

  05 - Understanding ownership chains

  06 - Creating and using a guest account

  07 - Challenge- Assigning object permissions

  08 - Solution- Assigning object permissions

  05 - Creating Database Backups

  01 - Using SQL Server recovery models

  02 - Understanding the available backup options

  03 - Creating backups in SSMS

  04 - Restoring a database in SSMS

  06 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  ادامه مطلب
 • دوره رایگان "Database Fundamentals Core Concepts" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Database Fundamentals Core Concepts 

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره :  2 ساعت و 14 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - Preparing for Microsoft Technology Associate (MTA) Exam 98-364

  03 - Using the exercise files

  04 - Challenges explained

  01 - Understanding Data Storage Models

  01 - What are databases

  02 - Understanding flat file databases

  03 - Understanding hierarchical databases

  04 - Understanding relational databases

  05 - Exploring database fundamentals

  06 - Calculating values

  02 - Building Your Server

  01 - Understanding the role of the server

  02 - Downloading SQL Server 2014 Express

  03 - Installing SQL Server 2014 Express

  04 - Previewing the SQL Server Management Studio (SSMS) graphical interface

  05 - Using SSMS to restore a database

  06 - Creating your first database in SSMS

  07 - Creating your first table in SSMS

  08 - Modifying your table design

  09 - Removing a database from the server

  10 - Introducing views

  11 - Peering inside the system tables

  12 - Challenge- Start building your own database

  13 - Solution- Start building your own database

  03 - Understanding Data Definition Language (DDL)

  01 - Using DDL statements to create database objects

  02 - Creating new database objects

  03 - Choosing the active database with USE

  04 - Altering existing database objects

  05 - Removing objects with DROP

  06 - Removing records from a table with TRUNCATE

  07 - Challenge- Creating a table using DDL

  08 - Solution- Creating a table using DDL

  04 - Understanding Data Manipulation Language (DML)

  01 - Writing commands in DML

  02 - Selecting data from a table

  03 - Inserting records into a table

  04 - Updating data

  05 - Deleting rows from a table

  06 - Merging data tables

  07 - Challenge- Using DML

  08 - Solution- Using DML

  05 - Understanding Relational Database Concepts

  01 - Establishing relationships

  02 - Exploring data constraints

  03 - Adding indexes to tables

  04 - Following naming conventions

  05 - Organizing the design with schemas

  06 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  ادامه مطلب
 • دوره رایگان "Database Fundamentals Creating and Manipulating Data" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Database Fundamentals Creating and Manipulating Data 

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره :  2 ساعت و 24 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - Preparing for MTA Exam 98-364

  03 - Using the exercise files

  04 - Challenges explained

  05 - What you should know- Restoring your database backup

  01 - Defining Data Types

  01 - Understanding the built-in SQL Server data types

  02 - Using exact numeric data types

  03 - Using approximate numeric data types

  04 - Storing date and time values

  05 - Storing text as character strings

  06 - Understanding spatial data types

  07 - Working with binary strings and other data types

  08 - Converting data types in calculations

  02 - Understanding Tables and How to Create Them

  01 - Defining your data needs

  02 - Creating a table in SQL Server Management Studio

  03 - Creating a table using Transact-SQL commands

  04 - Applying data constraints and indexes in T-SQL

  05 - Using SSMS to create reusable scripts

  06 - Challenge- Writing T-SQL commands

  07 - Solution- Writing T-SQL commands

  03 - Using Queries to Select Data

  01 - Selecting records from the database

  02 - Combining multiple related tables with the JOIN clause

  03 - Combining conditions with AND and OR

  04 - Clarifying ranges with a BETWEEN clause

  05 - Specifying data you don`t want with NOT

  06 - Sorting data with ORDER BY

  07 - Combining returns with the UNION clause

  08 - Using the EXCEPT and INTERSECT clauses

  09 - Using aggregate functions

  10 - Challenge- Making selections

  11 - Solution- Making selections

  04 - Working with Views

  01 - Understanding the role of SQL Server views

  02 - Creating a view in SQL Server Management Studio

  03 - Viewing related data from multiple tables

  04 - Defining a view using Transact-SQL commands

  05 - Challenge- Creating a view

  06 - Solution- Creating a view

  05 - Creating Stored Procedures and Functions

  01 - Understanding the role of stored procedures

  02 - Creating a stored procedure in SQL Server Management Studio

  03 - Leveraging user-defined parameters

  04 - Introducing user-defined functions

  05 - Creating a user-defined scalar function

  06 - Inserting and Updating Data in a Table

  01 - Using SSMS to insert data into a table

  02 - Inserting data using data manipulation language

  03 - Updating data in SSMS

  04 - Modifying data using the UPDATE clause

  07 - Removing Data from the Database

  01 - Deleting records in SSMS

  02 - Using the DELETE statement

  03 - Clearing out a table with TRUNCATE TABLE

  04 - Deleting a table with DROP TABLE

  05 - Understanding transactions

  08 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  ادامه مطلب
 • دوره رایگان "Database Fundamentals Storage" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Data Fundamentals Storage 

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره :  1 ساعت و 22 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - Preparing for MTA Exam 98-364

  03 - Using the exercise files

  04 - Challenges explained

  05 - What you should know

  01 - Creating Normalized Tables

  01 - Reducing redundancy with normalization

  02 - Understanding the first normal form (1NF)

  03 - Understanding the second normal form (2NF)

  04 - Fixing partial dependencies

  05 - Understanding the third normal form (3NF)

  06 - Exploring the fourth and fifth normal form (4NF) (5NF)

  07 - Challenge- Normalizing a dataset

  08 - Solution- Normalizing a dataset

  02 - Adding Key Fields

  01 - Understanding the role of key fields

  02 - Creating a table`s primary key in SQL Server Management Studio

  03 - Understanding composite primary keys

  04 - Creating composite primary keys

  05 - Linking tables with foreign keys

  06 - Creating a foreign key relationship in SSMS

  03 - Indexing Records

  01 - Understanding clustered indexes

  02 - Adding a clustered index

  03 - Understanding nonclustered indexes

  04 - Creating a nonclustered index in SSMS

  05 - Creating a nonclustered index using DDL

  06 - Challenge- Creating table indexes

  07 - Solution- Creating table indexes

  04 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  ادامه مطلب
 • دوره رایگان "Deploy Windows 10 for Small Businesses" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Deploy Windows 10 for Small Businesses 

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره :  1 ساعت و 8 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  01 - Windows 10 Deployment Concepts

  01 - Deployment scenarios

  02 - Windows 10 upgrades

  03 - Windows 10 deployment wipe-and-load options

  02 - Performing a Windows 10 Upgrade

  01 - Starting the Windows 10 upgrade

  02 - Upgrading to Windows 10

  03 - Windows 10 installed and rollback

  03 - Installing Windows 10 on a New Computer

  01 - Working with the media creation tool

  02 - Installing Windows 10 on a new system

  03 - Finishing the installation of Windows 10

  04 - Troubleshooting Windows 10

  04 - Windows 10 Imaging Overview

  01 - Windows 10 image basics

  02 - Overview of Windows tools for imaging

  03 - A brief look at MDT and WDS

  05 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  ادامه مطلب
 • دوره رایگان "Deploy Windows 10 with Microsoft Deployment Toolkit 2013" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Deploy Windows 10 with Microsoft Deployment Toolkit 2013 

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره :  1 ساعت و 59 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - What you should know before watching this course

  01 - Windows 10 Deployment Options

  01 - Overview of the deployment process

  02 - To upgrade or wipe and reload

  03 - Lite Touch Installation (LTI) deployment of Windows 10

  04 - Zero Touch Installation (ZTI) deployment of Windows 10

  02 - Upgrading to Windows 10

  01 - Windows 10 versions

  02 - Overview of the Windows 10 upgrade process

  03 - Upgrading to Windows 10

  03 - Tools of the Trade

  01 - Microsoft Assessment and Planning (MAP) toolkit

  02 - Windows Deployment Services (WDS)

  03 - Microsoft Deployment Toolkit (MDT)

  04 - System Center Configuration Manager (SCCM)

  04 - Putting It All Together with MDT

  01 - Overview of the MDT process

  02 - Installing and configuring WDS

  03 - Installing WADK and MDT

  04 - Creating an MDT deployment share and adding OSs

  05 - Creating a task sequence

  06 - Creating a MDT deployable image

  07 - Combining WDS and MDT

  08 - Deploying an Windows 10 image

  09 - Overview of advanced MDT functionality

  05 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  ادامه مطلب
 • دوره رایگان "Deploying and Configuring Core TCPIP Services" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Deploying and Configuring Core TCPIP Services

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره :  1 ساعت 

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - What you should know before watching this course

  01 - Addressing and IPv4

  01 - Working with IPv4 addressing

  02 - Knowing classful and classless IPv4 addressing

  03 - Understanding public and private IPv4 addressing

  04 - Assigning IPv4 addresses

  02 - Addressing and IPv6

  01 - Introducing IPv6

  02 - Understanding IPv6 address types

  03 - Assigning IPv6 addresses

  03 - Using the Dynamic Host Control Protocol (DHCP)

  01 - Understanding DHCP

  02 - Looking at DHCP options

  03 - Installing a DHCP server

  04 - Using the Domain Name System (DNS)

  01 - Understanding DNS architecture

  02 - How DNS works

  03 - Installing a DNS server

  05 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  ادامه مطلب
 • دوره رایگان "Deploying Office 365" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Deploying Office 365 

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره :  1 ساعت و 47 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  02 - What you should know before taking this course

  01 - Understanding Office 365

  01 - What Office 365 offers

  02 - Flavors of Office 365

  03 - Bandwidth requirements for Office 365

  04 - Use FastTrack to prepare for Office 365

  05 - Office 365 management tools

  02 - Deploying Office 365 on Your Network

  01 - Create user accounts in Office 365

  02 - Migration solution to Office 365

  03 - Add a domain in Office 365

  04 - Configure Outlook and Skype for Business for Office 365

  05 - Configure external sharing for Office 365

  06 - Configure shared mailbox access

  07 - Troubleshoot the deployment of Office 365

  03 - Managing an Office 365 Subscription

  01 - Configure PowerShell for Office 365

  02 - Manage mailboxes

  03 - Create and manage SharePoint services

  04 - Create and manage Skype for Business

  04 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  ادامه مطلب
 • دوره رایگان "Designing a SharePoint Taxonomy" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

  مشخصات دوره :

  نام دوره : Designing a SharePoint Taxonomy 

  گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

  مدت زمان دوره :  34 دقیقه

   قیمت دوره : رایگان

  حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

  سرفصل مطالب دوره :

  00 - Introduction

  01 - Welcome

  01 - What Is SharePoint Taxonomy

  01 - Defining taxonomy in SharePoint

  02 - Understanding containers of content

  03 - Understanding content categorization

  02 - Designing a Site Structure

  01 - Comparing sites and site collections

  02 - Understanding site collections

  04 - SharePoint navigation considerations

  03 - Creating a Document Management Strategy

  01 - Comparing libraries and folders

  02 - Creating multiple libraries

  03 - Benefits of metadata and columns

  04 - Metadata considerations and pitfalls

  04 - Designing Custom Sets of Data

  01 - Creating custom lists

  02 - Content type benefits

  05 - Working with Columns

  01 - Creating columns

  02 - Choosing choice column types

  03 - Column best practices

  06 - Summarizing Taxonomy Design Options

  01 - Structuring SharePoint content

  02 - Summarizing design choices

  07 - Conclusion

  01 - Next steps

  Free Register

  ادامه مطلب

سامانه iran-lms.com مرجع دوره های تخصصی (آنلاین و حضوری) و محصولات آموزش الکترونیکی (elearning products) در کشور می باشد.

درباره iran-lms.com

گروه Iran LMS، یک گروه آموزشی می­ باشد که توسط مدیران شرکت ایده پردازان نسل آریا، و با هدف نهادینه ساختن فرهنگ راه ­اندازی و بکار گیری آموزش مجازی در جامعه آموزشی کشور راه ­اندازی گردید.

خدمات iran-lms.comعبارتند از :

 • استقرار آموزش الکترونیکی در سازمان ها
 • ارائه محصولات آموزش الکترونیکی
 • مرجع آموزش های آنلاین
 • برگزاری دوره های تخصصی آنلاین و حضوری

راه های تماس با مشاورین آموزشی

می توانید از طریق ایمیل و یا تماس مستقیم با بخش پشتیبانی شرکت در تماس باشید.

آدرس ایمیل :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شماره تماس شرکت: 22864758-021

شماره موبایل: 09198414181